Phone: +385 91 43 58 693 | info@lspr.hr

Davor Stanković

Davor Stanković, prof. zaposlen je kao copywriter i stručnjak za komunikaciju u kreativnoj agenciji I TO NIJE SVE! gdje osmišljava i razvija komunikacijske koncepte. Više od 10 godina radio je kao fonetičar (govorni trener) u službi Jezik i govor na HRT-u. Njegov posao uključivao je pripremu televizijskih i radijskih govornika (novinara, spikera, voditelja) za nastup u medijima. Sudjelovao je i na brojnim televizijskim projektima, od Briljanteena, preko Najslabije karike i 8. kata, pa sve do Dnevnika. Bio je jedan od pokretača jezične emisije Slova do krova, a u emisiji Jezik za svakoga u više je navrata govorio o naglasnim i izgovornim problemima.

Radio je i kao mentor pri hospitacijama studenata na HRT-u koje su organizirane u sklopu kolegija Metodika rada fonetičara u elektroničkim medijima na Odsjeku za fonetiku, Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na diplomskom studiju Fonetike 2012. držao je vježbe iz kolegija Metodika fonetske njege glasa i izgovora, a na studiju Novinarstva na Veleučilištu VERN’ drži vježbe u sklopu kolegija Osnove komunikologije. Jedan je od predavača i u Londonskoj školi za odnose s javnošću (LSPR).

Od 2009. do danas izlagao je na brojnim međunarodnim retoričkim skupovima (Rhetoric in Society, ISSA).

Održao je nekoliko pozvanih predavanja i radionica govorničkih, komunikacijskih i prezetacijskih vještina za političare, glasnogovornike, nastavnike, osobe iz poslovnog svijeta… Ima iskustva i u radu s glumcima, čitanju promidžbenih poruka i sinkroniziranju dokumentaraca.

2014. godine, u koautorstvu s Gabrijelom Kišiček, napisao je svoju prvu knjigu Retorika i društvo koju je izdala naklada Slap.

Program: Odnosi s javnošću i upravljanje reputacijom, Razvijanje komunikacijskih vještina