Phone: +385 91 43 58 693 | info@lspr.hr

Ljerka Sedlan-König

Ljerka Sedlan Kőnig rođena je 1. veljače 1962. godine u Osijeku. U stalnom je radnom odnosu na Ekonomskom fakultetu u Osijeku od 1992. godine gdje je nositeljica kolegija: Prezentacijske vještine, Poslovno pregovaranje i Prodajni razgovor. Uz rad na fakultetu radi i kao predavač na London School of Public Relations, voditelj radionica i trener u Centru za poduzetništvo Osijek i Hrvatskoj udruzi poslodavaca (program PUMA) na temu poslovnog pregovaranja, prezentacija i tehnika prodaje. Direktorica je programa i predavač u Školi za strane jezike i poslovnu komunikaciju King u Osijeku.

Na School for International Training, Brattleboro, Vermont, USA je 2002. završila poslijediplomski studij i obranila magistarski rad s temom „Teaching Negotiation – the Choices“. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku 2012. godine obranila je doktorsku disertaciju s temom „Metodologija visokoškolskog obrazovanja u funkciji razvijanja poduzetničkog ponašanja“. Ljerka Sedlan Kőnig 2013. je izabrana u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti. Upisana je u registar znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Bila je suradnik u nekoliko znanstveno istraživačkih projekata,a trenutno je uključena je kao istraživač u projekt Transformacija poduzetničkog potencijala u poduzetničko ponašanja kojeg financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, a od veljače 2013. uključena je kao istraživač i u međunarodni projekt pod nazivom ASTEE. Glavni istraživački interesi Ljerke Sedlan Kőnig su vještine poslovnog pregovaranja, govorničke vještine te poučavanje ovih vještina, kao i razvijanje poduzetničkih vještina i poduzetničkog ponašanja, osobito istraživanje inovativnih metoda poučavanja poduzetništva.

Uz redovno obrazovanje Ljerka Sedlan Kőnig se intenzivno dopunski obrazovala u Hrvatskoj i inozemstvu, fokusirano na problematiku poučavanja poslovne komukacije i poduzetništva, i to:

  • Tečaj London Chamber of Commerce iz poslovne komunikacije, 1999.
  • Studijski boravak na Harward Law School, Cambridge ,USA, teme iz poslovnog pregovaranja i seminar iz poučavanja poslovnog pregovaranja: Program on Negotiation, 2002.
  • Seminar iz poslovnog pregovaranja: Advanced NegotiationTraining Course na The Negotiation Academy – Europe, London, UK, 2005.
  • DREAM – Doctoral Retreat Seminar on Entrepreneurship as Making na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, 2010.

Objavila je 15-tak znanstvenih radova, a redovito prezentira rezultate svojih istraživanja na međunarodnim znanstvenim konferencijama. Napisala je 5 udžbenika s temama iz poslovne komunikacije.

Program: Odnosi s javnošću i upravljanje reputacijom, Razvijanje komunikacijskih vještina