Londonska škola za odnose s javnošću otvorila je rane prijave za proljetne online edukacije koje počinju 17. travnja 2021. godine.

Online programi:

1. Odnosi s javnošću i upravljanje reputacijom.
2. Marketing i komunikacija na društvenim mrežama.

Za ranu prijavu do 28. veljače 2021. odobravamo 20% popusta, a za prijavu do 31. ožujka 2021. godine odobravamo 10% popusta na iznos školarine. Ukoliko se školarina podmiruje avansno, odobravamo dodatni popust od 10%. Upisnina u program iznosi 1000 kn i potrebno ju je uplatiti po prihvaćanju ponude, a najkasnije 15 dana od dana izdavanja ponude (upisnina se uračunava u konačnu cijenu). Ostatak školarine potrebno je uplatiti najkasnije do 15. travnja 2021. godine kako bi se ostvario popust za avansno plaćanje.

Prijaviti se možete na mail info@lspr.hr ili ispunjavanjem obrasca prijave koji se nalazi na dnu stranice.    Podaci iz forme za prijavu prikupljaju se isključivo za potrebe organizacije edukacije (to uključuje izdavanje ponuda i računa, evidenciju prisustva na edukaciji i izdavanje certifikata) i brišu se nakon isteka 5 godina od završetka edukacije. Više informacija o tome kako skupljamo, obrađujemo i štitimo Vaše osobne podatke dostupne u našim Pravilima Privatnosti