Phone: +385 91 612 3725 | info@lspr.hr

Moć asertivne komunikacije

- Definicija i ciljevi uvjeravanja - Koraci u uvjeravanju - Metode uvjeravanja i zakoni utjecanja - Definicija, obilježja i principi asertivnog komuniciranja - Izražavanje asertivnosti

Predavači

  • Marija Marelja

    Marija Marelja

    Magistra psihologije i NLP praktičarka. Trenutno zaposlena kao Savjetnica za razvoj i edukatorica u poduzeću Creativa d.o.o.

    Profil predavača