Phone: +385 91 612 3725 | info@lspr.hr

Mjerenje učinkovitosti u odnosima s javnošću

 • Upoznavanje s važnošću evaluacije i mjerenja učinkovitosti komunikacije kako u planiranju, tako i provedbi komunikacijskih projekata.
 • Poseban naglasak na načela te razine i metode evaluacije (prosudbena evaluacija, evaluacija rezultata, evaluacija prema postavljenim komunikacijskim SMART ciljevima).
 • Polaznici će biti informirani o AVE metodi evaluacije odnosa s medijima te zašto se ova metoda smatra manipulativnom te savladati Barcelona 2.0 principe evaluacije komunikacije (načela i sedam područja evaluacije).
 • Predavanje će biti ilustrirano studijama slučaja mjerenja učinkovitosti u odnosima s javnošću.

Predavači

 • Mirela Holy

  Mirela Holy

  Mirela Holy zaposlena je na Veleučilištu VERN' kao predavačica osam kolegija i pročelnica triju specijalističkih diplomskih studija. Osim toga, autorica je brojnih djela i članica Odbora misije za adaptaciju klimatskim promjenama i društvenu transformaciju Horizon Europe programa, Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ), European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA), Hrvatskog društva književnika za mlade i djecu (Klub prvih pisaca) i Hrvatskog društva pisaca (h.d.p.). Dobitnica je nagrade 'Miko Tripalo' za izuzetni doprinos demokratizaciji društva i promociji ljudskih prava za 2012. godinu.

  Profil predavača