Phone: +385 91 612 3725 | info@lspr.hr

Planiranje i strukturiranje komunikacije

  • Upoznavanje s teorijom i praksom planiranja komunikacije, povezanosti poslovnog planiranja s planiranjem komunikacije kao i načinima izrade komunikacijskih planova i strategija.
  • Naglasak na ulogu planiranja komunikacije u integriranim komunikacijama.
  • Polaznici će izraditi nacrt komunikacijskog plana s posebnim naglaskom na razradu komunikacijskih alata s kojima se integriraju ciljane javnosti u konkretne komunikacijske aktivnosti organizacije te osmišljavanjem sinergije između različitih komunikacijskih aktivnosti.

Predavači

  • Gordan Turković

    Gordan Turković

    Gordan Turković izvršni je direktor i suvlasnik u agenciji CTA komunikacije te je komunikacijski savjetnik s višegodišnjim iskustvom u strateškom savjetovanju, kriznom komuniciranju i političkom marketingu.

    Profil predavača