Phone: +385 91 612 3725 | info@lspr.hr

Upravljanje krizom i rizicima

Prepoznavanje krize

 • Definicije i polazne pretpostavke
 • Uzroci i tijek krize, ponašanje aktera i medija
 • Percepcija i zbilja

Reputacija i mediji

 • Komuniciranje u krizi
 • Krizni priručnik (plan)
 • Krizni komunikacijski tim
 • Upravljanje komunikacijom
 • Procjena važnosti medija
 • Percepcija javnog nastupa
 • Da i ne u kriznoj komunikaciji (tips&tricks)
 • Offline vs. Online komunikacija

Primjeri dobrog i lošeg kriznog komuniciranja

 • Analiza slučajeva
 • Praktični rad

Predavači

 • Zoran Pucarić

  Predavač je na Londonskoj školi za odnose s javnošću i na nekoliko visokih učilišta a povremeno drži i seminare iz područja odnosa s javnošću, posebice iz problematike prava na ispravak netočne informacije. Posebno područje interesa mu je etika u medijima i primjena Zakona o medijima.

  Profil predavača