Želite li saznati kako osvojiti stipendiju na Londonskoj školi za odnose s javnošću u vrijednosti od 13.000,00 kn?

Kako biste sudjelovali u našem zimskom nagradnom natječaju potrebno je napisati motivacijsko pismo i izabrati program koji želite pohađati na proljeće 2020.godine. Nagradni natječaj traje od 15. prosinca 2019. godine do 14. siječnja 2020. godine do 23:59. Proglašenje dobitnika bit će 20. siječnja 2020.godine na našoj službenoj web stranici, Facebook i Linkedin profilu.

Možete birati između tri programa:
• Odnosi s javnošću i upravljanje reputacijom
• Razvijanje komunikacijskih vještina
• Marketing i komunikacija na društvenim mrežama

Potrebno je držati se određenih pravila:
• Dužina teksta: jedna stranica,
• Font: Times New Roman,
• Veličina slova: 12.
• Prored: Jednostruki.
• Uvod, razrada i zaključak.

Motivacijsko pismo treba se sastojati od uvoda gdje ćete nam se predstaviti i napisati za koji program se prijavljujete.

Nadalje, u razradi je poželjno da napišite vlastite stručne i osobne kompetencije, što vas motivira u poslovnom i privatnom životu, razloge prijave na nagradni natječaj, očekivanja i potencijalnu vrijednost od programa za svoju buduću karijeru.

U zaključku trebate sve sumirati, ponoviti argumente i osnovne informacije.

Motivacijska pisma šaljete na mail adresu: upisi@lspr.hr s naslovom:
Prijava na zimski nagradni natječaj – Ime i prezime ili putem obrasca na kraju ovog članka.

Početak proljetne edukacije planiramo za 18.travanj 2020. godine.

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja “Osvoji LSPR stipendiju“

Članak 1.

Svrha priređivanja nagradnog natječaja

Priređivač nagradnog natječaja „Osvoji LSPR stipendiju“ je Escape d.o.o., Krapinsko Naselje 18, 31000 Osijek, OIB: 59259168949 (u daljnjem tekstu: Organizator). Nagradni natječaj priređuje se u cilju promidžbe branda Londonske škole za odnose s javnošću. Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Članak 2.

Trajanje nagradnog natječaja

Nagradni natječaj traje od 15. prosinca 2019. godine do 14. siječnja 2020.godine do 23:59.
Proglašenje dobitnika je 20. siječnja 2020.godine na društvenoj mreži Facebook, Linkedin i službenoj web stranici (www.lspr.hr).

Članak 3.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika priređivača kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 4.

Kako sudjelovati u nagradnom natječaju

Sudionik nagradnog natječaja treba napisati motivacijsko pismo do maksimalno jedne stranice teksta, font koji trebate koristiti je Times New Roman, prored jednostruki, a veličina treba biti 12. Motivacijsko pismo treba se sastojati od uvoda, razrade i zaključka.

Naš stručni žiri nagradit će jednu osobu stipendijom u punom iznosu za izabrani program na Londonskoj školi za odnose s javnošću. Nagradni natječaj službeno završava 14. siječnja u 23:59 sati i poslana motivacijska pisma nakon isteka roka nećemo uzeti u obzir prilikom odlučivanja o dodjeli stipendije.

Sudionik natječaja slanjem motivacijskog pisma na upisi@lspr.hr potvrđuje da ono predstavlja njegovo autorsko djelo te da nije preuzeto s internetskih stranica, društvenih mreža ili drugih izvora. Organizator je ovlašten isključiti iz nagradnog natječaja svaku osobu za koju smatra da je koristila sadržaj na koji nema pravo.

Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivog su sadržaja, ne odgovaraju temi nagradnog natječaja, pokazuju rasnu, vjersku ili bilo koju drugu netrpeljivost i sl.) bit će odmah isključeni iz nagradnog natječaja.

Članak 5.

Diskvalifikacija

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja Natječaja, u sljedećim slučajevima:

• Ukoliko poslano motivacijsko pismo nije u skladu s definiranim smjernicama natječaja.
• Organizator će također diskvalificirati natjecatelja za kojeg se utvrdi da je povrijedio pravo osobnosti trećih neovlaštenom objavom ili korištenjem autorskih djela.
• Ukoliko Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti.
• Ukoliko autor motivacijskog pisma ne priloži potpune i točne osobne podatke (ime i prezime, adresu, kontakt broj) prilikom prijave na nagradni natječaj, te se ne javi u roku od 36 sati od objave dobitnika nagradnog natječaja.
• Iz nekog drugog razloga za koji Organizator ili Administrator procijeni da utječe na pravednost natjecanja.

Članak 6.

Fond nagrada

Stručni žiri će odabrati 1 sudionika nagradnog natječaja koji će osvojiti stipendiju u punom iznosu školarine po izboru te dvoje sudionika kojem će dati popuste od 60% do 70% na iznos školarine programa po izboru.

1. nagrada: Stipendija u punom iznosu školarine za odabrani program.
2. nagrada: 70% popusta na iznos školarine odabranog programa.
3. nagrada: 60% popusta na iznos školarine odabranog programa.

Članak 7.

Odabir dobitnika nagradnog natječaja

Stručni žiri će od svih poslanih motivacijskih pisama dostavljenih na upisi@lspr.hr odabrati 3 sudionika koje će osvojiti nagrade uzimajući u obzir prilikom nagrađivanja kreativnost i motiviranost sudionika nagradnog natječaja. Odluka žirija je konačna i nema mogućnosti žalbe na istu.

Rezultati nagradnog natječaja će biti objavljeni 20. siječnja 2020. godine na Facebook i web stranici www.lspr.hr, a dobitnici će biti kontaktirani mailom ili telefonskim putem ukoliko su ostavljeni podaci prilikom prijave na nagradni natječaj, točni i potpuni. Ukoliko podaci nisu točni, dobitnici se moraju javiti u roku od 36 sati s točnim osobnim podacima.

Članak 8.

Općenito o nagradama i dobitnicima

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac ili bilo koju drugu nagradu. Prijenos nagrada na treću osobu nije moguć. Jedna osoba može osvojiti samo jednu od navedenih nagrada te ju mora iskoristiti na proljeće 2020. godine kada planiramo početak edukacija na Londonskoj školi za odnose s javnošću. Ukoliko iz nekog razloga početak programa bude odgođen, nagradu će tada biti moguće iskoristiti na prvoj idućoj edukaciji organiziranoj od strane Londonske škole za odnose s javnošću.

Organizator nagradnog natječaja pridržava pravo da ne dodijeli nagradu ako se utvrdi da je korisnik u nagradnom natječaju sudjelovao u suprotnosti s pravilima i uvjetima nagradnog natječaja.

Preuzimanje nagrade: Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora prema dobitniku. Ako se dobitnik ne javi u roku od 10 dana od proglašenja dobitnika radi dogovora oko korištenja nagrade, Organizator nagradnog natječaja pridržava pravo da dobitnika poništi i izabere novog dobitnika.

Članak 9.

Nepodijeljene nagrade

U slučaju da se u nagradni natječaj uključi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, Stručni žiri organizatora dodijelit će broj nagrada jednak broju sudionika ili manjim, ukoliko pristigla motivacijska pisma ne zadovoljavaju uvjete natječaja.

Članak 10.

Publicitet

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju svi korisnici koji učitaju svoja motivacijska pisma i fotografije na web stranicu ili pošalju na mail upisi@lspr.hr, suglasni su da Organizator te tekstove ili fotografije trajno zadrži na službenoj web stranici www.lspr.hr te da ih može koristiti za vlastite promotivne svrhe, u kampanjama, bez posebne naknade, vremenski i teritorijalno neograničeno.
Prihvaćanjem ovih pravila, sudionik pristaje biti obaviješten marketinškim porukama (uključujući e-mail, vizual i komunikaciju na društvenim mrežama) o tijeku ovog natječaja.

Članak 11.

Dana 25.05.2018. godine na snagu je stupila General Dana Protection Regulation (GDPR). Regulativa koja uređuje područje zaštite osobnih podataka. Za vrijeme trajanja nagradnog natječaja s podacima sudionika i dobitnika Organizator će se odnositi s povećanom pažnjom i iste koristiti u svrhu objave dobitnika i dostave nagrade. Slijedom navedenog nakon provedenog nagradnog natječaja podaci će se obrisati. U slučaju dodatnih pitanja sudionici se mogu obratiti Organizatoru odnosno odgovornoj osobi za zaštitu osobnih podataka u info@lspr.hr

Članak 12.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik također daje suglasnost da Organizator njegove osobne podatke pohrani u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Po završetku nagradnog natječaja ta se suglasnost može povući u svakom trenutku.

Članak 13.

Uvjeti pod kojima se nagradni natječaj može prekinuti

Organizator zadržava pravo otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja nagradni natječaj u slučaju više sile, manipulacije, neovlaštenog zahvata, prijevare, tehničkog kvara, ljudske pogreške koja je izvan kontrole Organizatora, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba nagradnog natječaja. Organizator ima pravo promijeniti pravila za vrijeme trajanja natječaja.

Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije povezan s društvenim mrežama Linkedin i Facebook. Linkedin i Facebook ne sponzorira, ne podržava i ne organizira ovaj nagradni natječaj. Sve informacije i nagrade osigurava Escape d.o.o.

Članak 14.

Odgovornosti

Organizator ne preuzima odgovornosti za:

• bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe;
• (ne)funkcioniranje Interneta, stranice www.lspr.hr i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja;

Ukoliko sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba, Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja. Organizator također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.

Obrazac za prijavu na natječaj ‘Osvoji LSPR stipendiju’