Otvoreni upisi za jesenske edukacije

Londonska škola za odnose s javnošću otvorila je rane prijave za jesenske online edukacije koje počinju 16. listopada 2021. godine.

Online programi:

1. Odnosi s javnošću i upravljanje reputacijom.
2. Marketing i komunikacija na društvenim mrežama.

Za ranu prijavu do 20. rujna 2021. odobravamo 20% popusta, a za prijavu do 10. listopada 2021. godine odobravamo 10% popusta na iznos školarine. Ukoliko se školarina podmiruje avansno, odobravamo dodatnih 10% popusta. Upisnina u program iznosi 1000 kn i potrebno ju je uplatiti po prihvaćanju ponude, a najkasnije 15 dana od dana izdavanja ponude (upisnina se uračunava u konačnu cijenu). Ostatak školarine potrebno je uplatiti najkasnije do 10. listopada 2021. godine kako bi se ostvario popust za avansno plaćanje.

Prijaviti se možete na mail info@lspr.hr ili ispunjavanjem obrasca prijave koji se nalazi na dnu stranice.


    Slanjem poruke putem ovog obrasca pristajete naša opća Pravila i uvjete.