Zatvoreni upisi za proljetne edukacije

Londonska škola za odnose s javnošću zatvorila je upise za proljetne online edukacije s početkom 23. travnja 2022. godine.

Ispunjavanjem obrasca na dnu stranice možete se prijaviti za edukacije planirane za jesen 2022. godine, a mi ćemo Vas obavijestiti kada upisi budu otvoreni kako biste mogli iskoristiti popust za ranu prijavu.

Online programi planirani za jesen 2022. godine:

1. Odnosi s javnošću i upravljanje reputacijom.
2. Social Media Marketing

Prijaviti se možete na mail info@lspr.hr ili ispunjavanjem obrasca prijave koji se nalazi na dnu stranice.    Podaci iz forme za prijavu prikupljaju se isključivo za potrebe organizacije edukacije (to uključuje izdavanje ponuda i računa, evidenciju prisustva na edukaciji i izdavanje certifikata) i brišu se nakon isteka 5 godina od završetka edukacije. Više informacija o tome kako skupljamo, obrađujemo i štitimo Vaše osobne podatke dostupne u našim Pravilima Privatnosti