Otvoreni upisi za proljetne edukacije

Londonska škola za odnose s javnošću otvorila je rane prijave za proljetne edukacije koje počinju 13. travnja 2024. godine.

Programi:

1. Odnosi s javnošću i upravljanje reputacijom

Program “Odnosi s javnošću i upravljanje reputacijom” počinje 13. travnja 2024. godine, a završava 8. lipnja 2024. godine prezentacijom polaznika i dodjelom diploma na VERN-u.

Program se temelji na inovativnom hibridnom pristupu učenju. Predavanja su obavezna, a održavaju se u kombinaciji interaktivnih live predavanja na VERN-u i kvalitetnih online predavanja.

Dodatne informacije o programu možete pronaći ovdje.

2. Social Media Marketing

Program “Social Media Marketing” počinje 6. travnja 2024. godine, a završava 25. svibnja 2024. godine online prezentacijom polaznika.

Predavanja su obavezna i održavaju se isključivo online.

Dodatne informacije o programu možete pronaći ovdje.

Za prijave od 1. ožujka do 31. ožujka 2024. godine odobravamo 10% popusta na iznos školarine.

Upisnina za programe iznosi 135 € i potrebno ju je uplatiti po prihvaćanju ponude (upisnina se uračunava u konačnu cijenu).

Ostatak školarine za Social Media Marketing program potrebno je platiti najkasnije do 5. travnja, a za program Odnosi s javnošću i upravljanje reputacijom do 12. travnja.

Prijaviti se možete na mail info@lspr.hr ili ispunjavanjem obrasca prijave koji se nalazi na dnu stranice.

OBRAZAC ZA PRIJAVU ZA PROLJETNE EDUKACIJE    Podaci iz forme za prijavu prikupljaju se isključivo za potrebe organizacije edukacije (to uključuje izdavanje ponuda i računa, evidenciju prisustva na edukaciji i izdavanje certifikata) i brišu se nakon isteka 5 godina od završetka edukacije. Više informacija o tome kako skupljamo, obrađujemo i štitimo Vaše osobne podatke dostupne u našim Pravilima Privatnosti