Phone: +385 91 612 3725 | info@lspr.hr

Mirela Holy

Mirela Holy

Mirela Holy rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu te Školu primijenjenih umjetnosti, smjer Odjevni dizajn. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na katedrama za etnologiju i komparativnu književnost.

Bila je saborska zastupnica u dva mandata (VI. i VII. saziv), ministrica zaštite okoliša i prirode (2012), izvršna direktorica i voditeljica projekata u agenciji za odnose s javnošću Maksima komunikacije, stručna suradnica u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, šefica Kabineta ministra zaštite okoliša i prostornog uređenja i voditeljica manifestacija u Narodnom sveučilištu Dubrava.

Od lipnja 2016. zaposlena je kao predavačica na Veleučilištu VERN’ gdje predaje osam kolegija (specijalistički diplomski studij Upravljanje poslovnim komunikacijama, kolegiji Uvod u integrirane komunikacije; Manipulacija i komuniciranje; Mediji i odnosi s javnošću u turizmu; Poslovno ponašanje, komuniciranje i protokol; Novi održivi trendovi: promocija mode, turizma i civilnog društva; Kreiranje i upravljanje imidžem slavnih osoba; Gerilska komunikacija te preddiplomski studij Odnosi s javnošću i studij medija, kolegij Agencije odnosa s javnošću). Trenutno je pročelnica triju specijalističkih diplomskih studija na Veleučilištu VERN’: Upravljanje poslovnim komunikacijama, Upravljanje ljudskim potencijalima te Menadžment održivog razvoja turizma. Autorica je izvedbenog plana reformiranog VERN’ovog stručnog specijalističkog diplomskog studija Upravljanje poslovnim komunikacijama iz 2016. godine kojim je ovaj studij moderniziran u smjeru studija integriranih komunikacija. Također je i autorica elaborata sveučilišnog preddiplomskog studija Cyber komunikacije i znanost o mreži koji je dobio inicijalnu akreditaciju od Povjerenstva Agencije za znanost i visoko obrazovanje 2017. godine.

Mirela Holy je u srpnju 2019. godine izabrana za članicu Odbora misije za adaptaciju klimatskim promjenama i društvenu transformaciju Horizon Europe programa.
Članica je Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ), European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA), Hrvatskog društva književnika za mlade i djecu (Klub prvih pisaca) i Hrvatskog društva pisaca (h.d.p.).

Autorica je knjiga: Apokalipsa (1991), Mitski aspekti ekofeminizma (2007), Komunikacijske (strategije) magije (2012. – koautorica knjige Sonja Hodak), Vražica nosi Pradu, a bogovi konfekciju (2017) Kraljevstvo Onkraja (2017) te sveučilišnog udžbenika Agencije za odnose s javnošću (2019). Sudjelovala je na mnogim međunarodnim konferencijama te održala veliki broj pozvanih predavanja na domaćim sveučilištima.

Dobitnica je nagrade ‘Miko Tripalo’ za izuzetni doprinos demokratizaciji društva i promociji ljudskih prava za 2012. godinu.

Program: Odnosi s javnošću i upravljanje reputacijom