Phone: +385 91 612 3725 | info@lspr.hr

Drenislav Žekić

Diplomirao je na Studiju novinarstva Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, studirao pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu, te stekao specijalizaciju na poslijediplomskom studiju „Strategija i korporativno upravljanje“ na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Stručno se usavršavao na Poslovnoj školi na Bledu (Slovenija); Londonskoj školi za odnose s javnošću (LSPR), završio program Fundamental of Business Administration (FBA) na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, stekao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i Ekonomskom fakultetu u Splitu certifikat za člana upravnih i nadzornih odbora.

Radio je 18 godina kao novinar i urednik na Televiziji Zagreb, odnosno Hrvatskoj Televiziji. Vodio je nekoliko kompanija u Hrvatskoj („Niva trgovina“ d.o.o.) te u inozemstvu (Rusija i Bjelorusija). Bio je u dva navrata (2000. – 2004; te 2005.-2008.)  direktor korporativnih komunikacija i marketinga, te pomoćnik predsjednika Uprave u Podravki. Bio je direktor prodaje, marketinga i korporativnih komunikacija, te glavni tajnik RTL Televizije od njezina osnutka u Hrvatskoj, potom i direktor Udruge komercijalnih televizija Hrvatske. Bio je savjetnik ravnatelja Hrvatske televizije, savjetnik Uprave marketinške tvrtke Digitel komunikacija u Zagrebu. Bio je direktor Predstavništva Privredne komore Srbije u Hrvatskoj. Vodio je niz samostalnih i timskih lobističkih, komunikacijskih i marketinških projekta nagrađivanih u zemlji i inozemstvu.

Sada je prokurist agencija Preclarus komunikacije d.o.o. i  MKM plus d.o.o., vodi s ekipom suradnika komunikacijske, marketinške, lobističke i poslovne projekte, te radi kao savjetnik i lobist vodećim managerima i tvrtkama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Bio je (2010-2012.) predsjednik Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ), član je Nadzornog odbora Hrvatske udruge komunikacijskih agencija (HUKA), počasni je član Društva za odnose s javnošću Srbije (DSOJ), član Hrvatske udruge certificiranih članova upravnih i nadzornih odbora (HUCNO/CID), član Hrvatskog društva lobista (HDL).

Predavač̌ je odnosa s javnošću na Visokoj školi za komunikacijski menadžment „Edward Bernays“ u Zagrebu, te na Londonskoj školi za odnose s javnošću (LSPR).

Program: Odnosi s javnošću i upravljanje reputacijom