Phone: +385 91 612 3725 | info@lspr.hr

Gabrijela Kišiček

Gabrijela Kišiček

Doc. dr. sc. Gabrijela Kišiček zaposlena je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Odsjeku za fonetiku predaje kolegije Govornička argumentacija, Povijest govorništva, Govorništvo za nastavnike, a na Agronomskom fakultetu kolegij Govorničke vještine. Također je predavala i na drugim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu (Govorno izražavanje i Komunikacija u nastavi, Argumentacija i javni govor na Prirodoslovno matematičkom fakultetu te Kultura javnoga govora na Kineziološkom fakultetu), a nositeljica je kolegija Retorika na Katoličko bogoslovnom fakultetu u Đakovu. Članica je stručnog vijeća i predavač na Poslijediplomskom studiju hrvatske kulture. Od 2002. do 2009. radila je kao mentorica na Govorničkoj školi. Sudjelovala je na više od 30 međunarodnih znanstvenih konferencija u Hrvatskoj i inozemstvu te objavila 30-ak znanstvenih i stručnih radova iz retorike, argumentacije, javnog nastupa, govora u medijima… Autorica je knjige Retorika i politika te koautorica knjige Retorika i društvo. Kao pozvani predavač 2013. sudjelovala je na Summer Institute on Argumentation na Sveučilištu u Windsoru u Kanadi. Bila je predsjednica Organizacijskog odbora 1. Međunarodne konferencije o retorici „Dani Ive Škarića“. Članica je Programskog odbora međunarodne konferencije European Conference on Argumentation, članica je Nadzornog odbora AILACT (Association for Informal Logic and Critical Thinking) te je članica međunarodne organizacije RSE (Rhetoric Society of Europe). Od 2012. do 2016. bila je predsjednica Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva.

Uz nastavu na fakultetu, Gabrijela Kišiček održala je i niz stručnih predavanja i radionica za širok spektar različitih profesija surađujući s brojnim institucijama: stručni skupovi za nastavnike osnovnih i srednjih škola (Agencija za odgoj i obrazovanje), radionice za moderatore i komentatore vojnih vježbi (Ministarstvo obrane), radionice o glasu i izgovoru za prevoditelje (Hrvatsko društvo konferencijskih prevoditelja), predavanje za stručnjake za odnose s javnošću (HUOJ), predavanje za liječnike u politici (Akademija za politiku u zdravstvu)…
Sudjeluje na međunarodnom projektu COST akcije European Network for Argumentation and Public Policy Analysis kao članica upravljačkog odbora (Management Committee) te kao koordinatorica stručnih radionica (Training school coordinator).

Posljednjih 10 godina radi na Novoj TV kao stručna suradnica za govor (fonetičar) pripremajući novinare i voditelje za govor u elektroničkim medijima. Stručna je komentatorica za javnu komunikaciju te kolumnistica portala dnevnik.hr.

Program: Odnosi s javnošću i upravljanje reputacijom, Razvijanje komunikacijskih vještina