Phone: +385 99 251 55 52 | info@lspr.hr

Jadranka Delač Hrupelj

Jadranka Delač Hrupelj

Jadranka Delač Hrupelj stručnjakinja je za organizacijski razvoj i razvoj ljudskih potencijala sa 35 godina iskustva.1997. godine osnovala je Creativu.

Za vrijeme svog radnog iskustva osmislila je i provela više stotina projekata za procjenu i razvoj kompetencija menadžera i zaposlenika u raznovrsnim hrvatskim poduzećima, te nekoliko projekata razvoja organizacijske kulture. Posebno je orijentirana na kreiranje konteksta za postizanje izvrsnosti i intenzivno je usmjerena na razvoj intervencija za jačanje kulture učinka.

Educirana je u facilitaciji strateških radionica, ima široko psihoterapijsko obrazovanje (kibernetika, biheviroalna), certificirani je coach (wing-wave coach, sistemski gestalt coaching), a osobito bogato iskustvo ima u primjeni meditativnog hipnotičkog transa u razvoju i osnaživanju individualnih potencijala.

Program: Odnosi s javnošću i upravljanje reputacijom, Razvijanje komunikacijskih vještina