Phone: +385 91 612 3725 | info@lspr.hr

Marija Mlinarić

Marija Mlinarić

Marija Mlinarić je magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Osijeku na smjeru marketing, dok je preddiplomski studij završila na smjeru financijski menadžment.

Spoj brojki i marketinga odveo ju je smjeru Google Ads oglašavanja. Svoju karijeru započinje 2016. godine u tvrtki Escape d.o.o. gdje radi na poziciji Google Ads Senior Specialist te surađuje s domaćim i inozemnim klijentima.

Predavanja na temu Google oglašavanja održava i na Pučkom otvorenom učilištu Petar Zrinski.