Phone: +385 91 612 3725 | info@lspr.hr

Vanja Basarić

Vanja Basarić

Vanja Basarić diplomu magistre kulturologije i knjižničarstva stječe obranom rada na temu “Utjecaj društvenih mreža na knjižnično poslovanje i povećanje broja korisnika putem praćenja korisničkih navika”. Već tada svoje iskustvo u poslovima digitalnog marketinga gradi u agenciji King Kong kao community manager, a nastavlja se baviti istim poslom i prelaskom u Escape Digital Agency.

Nakon sve većeg interesa i brojnih edukacija, specijalizira se isključivo za segment oglašavanja na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, LinkedIn…) gdje joj svakodnevnica postaju kampanje, konverzije, izvještaji i metrike.

Predavanja na temu oglašavanja na društvenim mrežama, aktivno održava i na Pučkom otvorenom učilištu Petar Zrinski te na znanstveno-tehnologijskom parku Sveučilišta u rijeci – StepRi.

Program: Social Media Marketing