Phone: +385 99 251 55 52 | info@lspr.hr

Violeta Colić

Violeta Colić, suvlasnica i direktorica u Komunikacijskom uredu Colić, Laco i partneri, odnosima s javnošću bavi se već 20ak godina. Kao jedna od najiskusnijih i najstručnijih osoba u području strateškog komuniciranja na hrvatskom tržištu, s iskustvom rada u korporativnom i agencijskom sektoru,  sudjelovala je u brojnim kompleksnim komunikacijskim projektima. Osobito bogato iskustvo ima u issue i kriznom komunikacijskom menadžmentu. Surađuje s brojnim domaćim i međunarodnim kompanijama i organizacijama savjetujući njihov menadžment, članove i predsjednike uprava.

Diplomirala je matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, a profesionalnu karijeru započela radom u medijima i nastavila ju graditi u području komunikacijskog menadžmenta. Od 1999. do 2004. bila je direktorica Ureda za odnose s javnošću Agrokor koncerna, a potom je do 2014. najprije kao član Uprave te potom kao direktor vodila Premisu, najveću domaću agenciju za odnose s javnošću. Sredinom 2014. zajedno s Kristinom Laco osniva Komunikacijski ured.

Vrlo je aktivna na području edukacije u odnosima s javnošću te često gostuje kao predavač na fakultetima, drži seminare i radionice te sudjeluje u programima strukovnih događanja. Ko-autorica je  znanstvenih radova iz područja interne komunikacije i odnosa s medija. Članica je HUOJ-a i britanskog CIPR-a, posjeduje CIPR Diplomu i certificirani je predavač CIPR programa.

Program: Odnosi s javnošću i upravljanje reputacijom, Razvijanje komunikacijskih vještina