Phone: +385 99 251 55 52 | info@lspr.hr

Marketing i komunikacija na društvenim mrežama

Društvene mreže promijenile su način na koji danas gledamo na odnose s javnošću. Stari PR kako ga već mnogi nazivaju, više nije dovoljan za uspješno komuniciranje na novim medijima. Komunikacija je prešla iz jednosmjernog kanala (novine, TV, Radio) u dvosmjeran kanal (like, komentar, share, tweet), gdje korisnici više ne primaju poruke pasivno, već aktivno komuniciraju i sudjeluju u kreiranju sadržaja.

Napredni certificirani program Marketing i komunikacija na društvenim mrežama naučit će vas kako prilagoditi svoj sadržaj i komunikacijsku strategiju za društvene mreže. Osim komunikacijske strategije, naučit ćete kako definirati oglašivačke budžete i upravljati kampanjama na društvenim mrežama. Uz strategiju i oglašavanje, naučit ćete elemente kriznog komuniciranja na društvenim mrežama uz realne primjere i radionicu. Na kraju, naučit ćete kako koristiti on-line alate za analizu vaše uspješnosti na društvenim mrežama.

Nakon uspješnog završetka programa, svaki polaznik će biti u mogućnosti samostalno kreirati komunikacijsku strategiju za društvene mreže i upravljati komunikacijom na društvenim mrežama (community management).

Za uspješno izvršen zadatak programa, polaznicima će biti uručen napredni certifikat (London School of Public Relations Advanced Certificate) s titulom Social Media Officer.

POČETAK JESENSKE EDUKACIJE:
16.10.2021.

PREDAVANJA
Subota, 10:00 - 17:00 sati

PREDAVANJA SE ODRŽAVAJU ONLINE

ZAVRŠETAK JESENSKE EDUKACIJE
13.11.2021.

RASPORED JESENSKIH PREDAVANJA
Raspored (ažurirano 03.09.2021. - pdf)

Moduli uključeni u ovaj program

 • općenito o marketingu
 • društvene mreže današnjice i njihove mogućnosti
 • kako odabrati odgovarajuću društvenu mrežu za svoj brend
 • komunikacija na društvenim mrežama

Predavači: Antonija Lelić

 • Stvaranje i dijeljenje materijala na online medijima (poput blogova, social media postova ili videa) koji ne reklamiraju brend eksplicitno nego potiču interes za proizvodima i uslugama brenda kroz koristan sadržaj koji pomaže krajnjim korisnicima u rješavanju njihovih problema i zadovoljavanju potreba.
 • Na predavanju ćete naučiti kako pripremiti vlastiti content marketing projekt? Kako dobiti konkretne upute kako napraviti sadržaj koji će polučiti dobre rezultate na društvenim mrežama, ali i na internetskim tražilicama te naučiti? Kako najbolje iskoristiti društvene mreže da poboljšate rezultate marketinških aktivnosti?
Između ostalog, predavanje sadrži sljedeće točke:
 • Koraci za content marketing strategiju.
 • Zašto je sadržaj vladar društvenih mreža?
 • Što publika voli (klikati).
 • Kako oblikovati prepoznatljiv sadržaj?
 • Što nije preporučljivo ili dozvoljeno?
 • Primjeri iz prakse.

Predavači: Barbara Slade Jagodić

 • Uvod u društvene mreže.
 • Mogućnosti oglašavanja na društvenim mrežama.
 • Prolazak kroz Facebook Business Manager.
 • Mogućnosti targetiranja ciljne skupine.
 • Remarketing i custom audience.
 • Kako budžetirati i optimizirati oglašivačku kampanju.
 • Formati oglasa na društvenim mrežama.
 • Mjerenje uspješnosti oglašavanja.

Predavači: Vanja Basarić

 • Pravila komunikacije na društvenim mrežama
 • Kada i kako odgovarati na komentare
 • Kako pravilno odgovarati na poruke korisnika
 • Primjeri dobre i loše komunikacije na društvenim mrežama

Predavači: Sara Grepo

Krizno komuniciranje na društvenim mrežama

Predavači: Krešimir Dominić

 • Važnost vizualnog identiteta
 • Načini vizualne komunikacije
 • Alati vizualne komunikacije
 • Uspostavljanje vizualnih standarda
 • Primjeri uspješnog i neuspješnog brendiranja na društvenim mrežama

Predavači: Ivan Šokac

Brendiranje proizvoda za društvene mreže

Predavači: Krešimir Dominić

 • Dobri i loši primjeri oglašavanja i komunikacije na društvenim mrežama

Predavači: Sara Grepo

 • Osnove fotografije (ekspozicija, blenda, ISO i relacije)
 • Kontrola svijetla
 • Kompozicija
 • Važnost boja i kako ih koristiti
 • Obrada fotografija u mobilnim aplikacijama

Predavači: Mario Poje

 • Cilj Internet marketinga
 • Temelji analize
 • Osnove Google Analytics-a
 • Analytics ABC (Acquisition, Behaviour, Conversion)
 • Terminologija

Predavači: Damir Podhorski

Dodjela diploma.
Cijena za pravne osobe (tvrtke)
9.000,00kn
(PDV uključen)
Cijena za fizičke osobe (pojedince)
8.000,00kn
(PDV uključen)
Za ranu prijavu do 20. rujna 2021. odobravamo 20% popusta, a za prijavu do 10. listopada 2021. godine odobravamo 10% popusta na iznos školarine. Ukoliko se školarina podmiruje avansno, odobravamo dodatnih 10% popusta. Upisnina u program iznosi 1000 kn i potrebno ju je uplatiti po prihvaćanju ponude, a najkasnije 15 dana od dana izdavanja ponude (upisnina se uračunava u konačnu cijenu). Ostatak školarine potrebno je uplatiti najkasnije do 10. listopada 2021. godine kako bi se ostvario popust za avansno plaćanje.
Prijavite se!
ili pošaljite mail na upisi@lspr.hr