Phone: +385 99 251 55 52 | info@lspr.hr

Odnosi s javnošću i upravljanje reputacijom

Odnosi s javnošću i upravljanje reputacijom kompletan je edukacijski program koji polaznicima daje znanja iz odnosa s javnošću i naglašava važnost struke u odnosu na druge discipline. Polaznici će kroz praktične primjere uz vodstvo najboljih predavača u regiji naučiti kako raditi s medijima i organizirati konferenciju za novinare, kako uspješno krizno komunicirati, kako organizirati event i što u komunikaciju donose novi mediji. Osim toga, polaznici će naučiti kako dati izjavu za televiziju, što je to uspješan javni nastup te kako upravljati reputacijom i brandom.

Polaznici koji opravdano izostanu s predavanja imaju mogućnost pohađati propušteno predavanje s drugom generacijom polaznika.

Tijekom programa, polaznici izvršavaju razne zadatke i na taj način stječu i testiraju sva potrebna znanja za diplomu Londonske škole odnosa s javnošću. Diploma je od izuzetnog značaja za stručnjake s područja komuniciranja i potvrda je o stečenim teorijskim i praktičnim znanjima s područja odnosa s javnošću. Komunikacijskom stručnjaku stečena znanja u LSPR školi višestruko olakšavaju svakodnevni posao.

POČETAK JESENSKE EDUKACIJE
16.10.2021.

PREDAVANJA
Subota, 10:00 - 17:00 sati

PREDAVANJA SE ODRŽAVAJU ONLINE

ZAVRŠETAK JESENSKE EDUKACIJE
4.12.2021.

RASPORED JESENSKIH PREDAVANJA
Raspored (ažurirano 03.09.2021. - pdf)

Moduli uključeni u ovaj program

 • Povijest odnosa s javnošću
 • Definicija odnosa s javnošću
 • Odnosi s javnošću kao struka
 • Uloga i odlike stručnjaka za odnose s javnošću
 • Osnove odnosa s javnošću

Predavači: Drenislav Žekić

 • Cilj je ovoga predavanja pružiti polaznicima što više „alata“ kako bi se pred publikom ili pred kamerom osjećali „kao kod kuće“.
 • U tu svrhu definirat će se pojam retorike, opisati vrste javnih nastupa, ukazati na sredstva uvjeravanja na sadržajnoj i izvedbenoj razini.
 • Uz upute za početno dizajniranje govora i strukturu govora, polaznici će dobiti priliku i sami sastaviti kratak uvjeravajući govor.

Predavači: Davor Stanković

 • Definiranje strateških odnosa s javnošću
 • Modeli planiranja u upravljanju odnosima s javnošću
 • Strateško planiranje
 • Izbor strategija komuniciranja
 • Izrada komunikacijskih/PR strategija i planova
 • Praktični primjeri komunikacijskih strategija u javnoj upravi i komercijalnim projektima

Cilj modula je osposobiti polaznike za učinkovitu primjenu različitih strategija i alata u upravljanju odnosima s javnošću te ih upoznati s teorijskim i praktičkim temeljima za upravljanje odnosima s javnošću, kako bi se razvila sposobnost primjene teorijskih znanja u praksi. Također, važno je pritom razviti svijest o snazi medija i o važnosti medija za strateško upravljanje odnosima s javnošću.

Predavači: Gordan Turković

 • Osnove odnosa s medijima
 • Izravni, neizravni i reaktivni odnosi s medijima
 • Struktura odnosa s medijima
 • Forme komuniciranja s predstavnicima medija
 • Priprema konferencije za novinare

Predavači: Petar Tanta

 • Definicija krize
 • Utjecaj krize na poslovanje
 • Odnosi s javnošću u vrijeme krize
 • Krizni menadžment
 • Planiranje komunikacije prije krize

Predavači: Zoran Pucarić

 • Zakon o medijima
 • Ispravak netočne informacije
 • Odgovor (reagiranje) na objavljenu informaciju
 • Primjeri iz prakse
 • Pisanje demantija

Predavači: Zoran Pucarić

 • Predavanje se fokusira na jedan specifičan aspekt javne komunikacije, a to je poslovno komuniciranje.
 • Učinkovita poslovna komunikacija pridonosi boljem funkcioniranju tvrtke, bržem rješavanju problema I većoj produktivnosti zaposlenih.
 • Dobra interna komunikacija podrazumijeva uspješno rješavanje konfliktnih situacija, konstruktivno sudjelovanje na sastancima, retorički efektne prezentacije proizvoda, osmišljavanje idejnih rješenja, kritičko slušanje i kreativno razmišljanje.
 • Uspješna interna komunikacija pridonosi uspješnosti same tvrtke, a polaznici će na predavanju uvježbavati specifične elemente govorničkih vještina koje pridonose boljoj poslovnoj komunikaciji (elementi kritičkog slušanja, konstruktivno kritiziranje…)

Predavači: Gabrijela Kišiček

 • Pregled društvenih mreža
 • Mediji i društvene mreže
 • Komunikacija na društvenim mrežama
 • Priprema komunikacijskog plana za društvene mreže
 • Definicija KPI-jeva i analiza

Predavači: Krešimir Dominić

 • Osnove reputacije
 • Osnove branda
 • PR i upravljanje reputacijom
 • Upravljanje on-line reputacijom
 • Najbolji primjeri reputacijskih strategija

Predavači: John Dalton

Executive management

Predavači: John Dalton

 • Upoznavanje s važnošću evaluacije i mjerenja učinkovitosti komunikacije kako u planiranju, tako i provedbi komunikacijskih projekata.
 • Poseban naglasak na načela te razine i metode evaluacije (prosudbena evaluacija, evaluacija rezultata, evaluacija prema postavljenim komunikacijskim SMART ciljevima).
 • Polaznici će biti informirani o AVE metodi evaluacije odnosa s medijima te zašto se ova metoda smatra manipulativnom te savladati Barcelona 2.0 principe evaluacije komunikacije (načela i sedam područja evaluacije).
 • Predavanje će biti ilustrirano studijama slučaja mjerenja učinkovitosti u odnosima s javnošću.

Predavači: Mirela Holy

 • Karakteristike evenata
 • Planiranje evenata
 • Provođenje evenata
 • Analiza, istraživanje, briefiranje, planiranje
 • Primjeri iz prakse

Predavači: Krešimir Dominić

 1. Sigurnost u sebe i doživljaj vlastite moći
  • Asertivni princip: Integrirani osjećaj za sebe I poštivanje drugih.
  • Vjerovanje u poruku i dobrobit obje strane.
  • Snaga koja pokreće ljude.
 2. Namjera
  • Jasnoća cilja ili razlike koja se želi postići.
  • Traženje načina da se potrebe i interesi obiju strana integriraju.
  • Učenje iz perspektive drugih i povezivanje različitih perspektive.
  • Kako uključiti energiju druge strane.
 3. Prisutnost s drugima i vještine komuniciranja
  • Asertivno predstavljanje i zadržavanje pažnje.
  • Iznošenje stavova i zauzimanje za svoje ideje.
  • Asertivno traženje.
  • Različitost ljudi: osjećaja, potreba, stavova, stilova.
  • Prilagodbe u stilu komuniciranja.

Predavači: Barbara Osmec

 • Trendovi na internetu
 • Iskorištavanje trendova
 • Tražilice i PR
 • SEM u PR kampanjama
 • Analiza uspješnosti

Predavači: Miroslav Varga

 • U završnom dijelu programa, polaznici će imati priliku pokazati znanja i vještine koje su stekli na predavanjima.
 • Uz osnovne upute za nastup u medijima i davanje izjave za televiziju, polaznici će taj format isprobati i u praksi.
 • Nakon grupnih vježbi za glas i izgovor, svatko će održati prethodno pripremljen kratki uvjeravajući govor i dobiti povratnu informaciju na svoj nastup.

Predavači: Davor Stanković

Dodjela diploma.
Pravne osobe (tvrtke)
14.000,00kn
(PDV uključen)
Fizičke osobe (pojedinci)
13.000,00kn
(PDV uključen)
Za ranu prijavu do 20. rujna 2021. odobravamo 20% popusta, a za prijavu do 10. listopada 2021. godine odobravamo 10% popusta na iznos školarine. Ukoliko se školarina podmiruje avansno, odobravamo dodatnih 10% popusta. Upisnina u program iznosi 1000 kn i potrebno ju je uplatiti po prihvaćanju ponude, a najkasnije 15 dana od dana izdavanja ponude (upisnina se uračunava u konačnu cijenu). Ostatak školarine potrebno je uplatiti najkasnije do 10. listopada 2021. godine kako bi se ostvario popust za avansno plaćanje.
Prijavite se!
ili pošaljite mail na upisi@lspr.hr