Phone: +385 91 612 3725 | info@lspr.hr

Odnosi s javnošću i upravljanje reputacijom

Odnosi s javnošću, kao dvosmjerna komunikacija organizacije između njene unutarnje i vanjske javnosti, danas su jači i potrebniji no ikad.

Stručnjaci za odnose s javnošću postaju ključne figure u vremenima kada je organizacija putem mnogih kanala lako dostupna i na kojima mora slijediti vlastitu komunikacijsku strategiju.

Postizanje međusobnog razumijevanja, podizanje svijesti o organizaciji, kao i ostvarivanje zajedničkih interesa, samo su neke od ključnih točaka prilikom komunikacije s javnošću.

LSPR u svom prepoznatljivom programu, već dugi niz godina okuplja najveće stručnjake u regiji, koji polaznicima na vlastitim primjerima donose nova znanja o radu s medijima, kriznom komuniciranju, ali i novim medijima.

Osim toga, na ovom programu polaznici će naučiti i kako organizirati konferenciju za novinare te kako upravljati reputacijom i brandom.

Praktična nastava obuhvaća i mogućnost stjecanja ključnih vještina koje stručnjak za odnose s javnošću treba posjedovati – kako dati izjavu za televiziju, kako pravilno komunicirati s novinarima te kako ostvariti uspješan javni nastup.

Tijekom programa, polaznici izvršavaju razne zadatke i na taj način stječu i testiraju sva potrebna znanja za diplomu Londonske škole odnosa s javnošću. Diploma je od izuzetnog značaja za stručnjake s područja komuniciranja i potvrda je o stečenim teorijskim i praktičnim znanjima s područja odnosa s javnošću.

Programi na Londonskoj školi za odnose s javnošću certificirani su od strane The CPD Certification Service, vodeće neovisne ustanove za akreditaciju CPD -a koja djeluje u svim sektorima djelatnosti.

POČETAK PROLJETNE EDUKACIJE:
22. 04.2023. godine

PREDAVANJA
Predavanja se održavaju subotom
Prvo predavanje od 10 do 13 sati
Drugo predavanje od 14 do 17 sati
Radionice se održavaju uživo na VERN-u

ZAVRŠETAK PROLJETNE EDUKACIJE
17.06.2023. godine

Moduli uključeni u ovaj program

 • Povijest odnosa s javnošću
 • Definicija odnosa s javnošću
 • Odnosi s javnošću kao struka
 • Uloga i odlike stručnjaka za odnose s javnošću
 • Osnove odnosa s javnošću

Predavači: Drenislav Žekić

 • Definiranje strateških odnosa s javnošću
 • Modeli planiranja u upravljanju odnosima s javnošću
 • Strateško planiranje
 • Izbor strategija komuniciranja
 • Izrada komunikacijskih/PR strategija i planova
 • Praktični primjeri komunikacijskih strategija u javnoj upravi i komercijalnim projektima

Cilj modula je osposobiti polaznike za učinkovitu primjenu različitih strategija i alata u upravljanju odnosima s javnošću te ih upoznati s teorijskim i praktičkim temeljima za upravljanje odnosima s javnošću, kako bi se razvila sposobnost primjene teorijskih znanja u praksi. Također, važno je pritom razviti svijest o snazi medija i o važnosti medija za strateško upravljanje odnosima s javnošću.

Predavači: Gordan Turković

 • Osnove odnosa s medijima
 • Izravni, neizravni i reaktivni odnosi s medijima
 • Struktura odnosa s medijima
 • Forme komuniciranja s predstavnicima medija
 • Priprema konferencije za novinare

Predavači: Petar Tanta

 • Pregled društvenih mreža
 • Mediji i društvene mreže
 • Komunikacija na društvenim mrežama
 • Priprema komunikacijskog plana za društvene mreže
 • Definicija KPI-jeva i analiza

Predavači: Krešimir Dominić

 • Upoznavanje s važnošću evaluacije i mjerenja učinkovitosti komunikacije kako u planiranju, tako i provedbi komunikacijskih projekata.
 • Poseban naglasak na načela te razine i metode evaluacije (prosudbena evaluacija, evaluacija rezultata, evaluacija prema postavljenim komunikacijskim SMART ciljevima).
 • Polaznici će biti informirani o AVE metodi evaluacije odnosa s medijima te zašto se ova metoda smatra manipulativnom te savladati Barcelona 2.0 principe evaluacije komunikacije (načela i sedam područja evaluacije).
 • Predavanje će biti ilustrirano studijama slučaja mjerenja učinkovitosti u odnosima s javnošću.

Predavači: Mirela Holy

 • Osnove reputacije
 • Osnove branda
 • PR i upravljanje reputacijom
 • Upravljanje on-line reputacijom
 • Najbolji primjeri reputacijskih strategija

Predavači: John Dalton

Corporate Social Responsibility (CSR) and Environment, Social, and Governance (ESG)

Predavači: John Dalton

Prepoznavanje krize

 • Definicije i polazne pretpostavke
 • Uzroci i tijek krize, ponašanje aktera i medija
 • Percepcija i zbilja

Reputacija i mediji

 • Komuniciranje u krizi
 • Krizni priručnik (plan)
 • Krizni komunikacijski tim
 • Upravljanje komunikacijom
 • Procjena važnosti medija
 • Percepcija javnog nastupa
 • Da i ne u kriznoj komunikaciji (tips&tricks)
 • Offline vs. Online komunikacija

Primjeri dobrog i lošeg kriznog komuniciranja

 • Analiza slučajeva
 • Praktični rad

Predavači: Zoran Pucarić

I. O medijima i novinarskoj etici

 • Utjecaji na medije
 • Zakonski okvir
 • Društvena kretanja
 • Oglašivači
 • Etika i etički prijepori
 • Pravo na ispravak informacije
 • Vrste informacija

II. Zakon o medijima

 • Pravo na ispravak objavljene informacije
 • Pravo na odgovor na objavljenu informaciju
 • Pravo na naknadu nematerijalne štete
 • Prekršajne odredbe

III. Primjena odredbi Zakona o medijima

 • Što se sve može ispraviti
 • Primjeri iz prakse, detaljna analiza koraka i postupanja
 • Zahtjev za objavu ispravka objavljene informacije (demanti)
 • U tiskanom mediju
 • U elektroničkim medijima
 • Zahtjev za objavu odgovora na objavljenu informaciju (reagiranje)
 • U tiskanom mediju
 • U elektroničkim medijima
 • Tužbe u postupcima kada se zahtjeva objava ispravka ili odgovora
 • Detaljan opis postupka, tužba i presuda
 • Naknada nematerijalne štete
 • Sudska praksa i odluke VSRH
 • Ostale zakonske mogućnosti

IV. Praktični rad

 • Razlozi za neudovoljavanje zahtjevu
 • Pisanje zahtjeva za ispravak i odgovora na objavljenu informaciju

Predavači: Zoran Pucarić

 • 5 koraka Employer Brandinga
 • Ciljevi i mjerenje
 • Idealni kandidat
 • Employee Value Proposition
 • Manifestacija EVP
 • Komunikacijski kanali

Predavači: Krešimir Dominić

 • Karakteristike evenata
 • Planiranje evenata
 • Provođenje evenata
 • Analiza, istraživanje, briefiranje, planiranje
 • Primjeri iz prakse

Predavači: Krešimir Dominić

 • Vještine suvremenog PR-ovca – važnost vještine pisanja
 • Kreativno pisanje i storytelling u odnosima s javnošću
 • Novinarski stil pisanja – kada, gdje i kako ga koristimo?
 • Strategija i priča o brandu
 • Brief i pisanje briefa
 • Pisanje priopćenja i demantija – dobri i loši primjeri iz prakse
 • Društvene mreže i blogovi – dobri i loši primjeri iz prakse
 • Najčešće pravopisne i gramatičke pogreške
 • Primjeri briefa, strategije i objave

Predavači: Jadranka Kolić Krželj

 • Cilj je ovoga predavanja pružiti polaznicima što više „alata“ kako bi se pred publikom ili pred kamerom osjećali „kao kod kuće“.
 • U tu svrhu definirat će se pojam retorike, opisati vrste javnih nastupa, ukazati na sredstva uvjeravanja na sadržajnoj i izvedbenoj razini.
 • Uz upute za početno dizajniranje govora i strukturu govora, polaznici će dobiti priliku i sami sastaviti kratak uvjeravajući govor.

Predavači: Davor Stanković

 • U završnom dijelu programa, polaznici će imati priliku pokazati znanja i vještine koje su stekli na predavanjima.
 • Uz osnovne upute za nastup u medijima i davanje izjave za televiziju, polaznici će taj format isprobati i u praksi.
 • Nakon grupnih vježbi za glas i izgovor, svatko će održati prethodno pripremljen kratki uvjeravajući govor i dobiti povratnu informaciju na svoj nastup.

Predavači: Davor Stanković

 • Predavanje se fokusira na jedan specifičan aspekt javne komunikacije, a to je poslovno komuniciranje.
 • Učinkovita poslovna komunikacija pridonosi boljem funkcioniranju tvrtke, bržem rješavanju problema I većoj produktivnosti zaposlenih.
 • Dobra interna komunikacija podrazumijeva uspješno rješavanje konfliktnih situacija, konstruktivno sudjelovanje na sastancima, retorički efektne prezentacije proizvoda, osmišljavanje idejnih rješenja, kritičko slušanje i kreativno razmišljanje.
 • Uspješna interna komunikacija pridonosi uspješnosti same tvrtke, a polaznici će na predavanju uvježbavati specifične elemente govorničkih vještina koje pridonose boljoj poslovnoj komunikaciji (elementi kritičkog slušanja, konstruktivno kritiziranje…)

Predavači: Gabrijela Kišiček

 1. Sigurnost u sebe i doživljaj vlastite moći
  • Asertivni princip: Integrirani osjećaj za sebe I poštivanje drugih.
  • Vjerovanje u poruku i dobrobit obje strane.
  • Snaga koja pokreće ljude.
 2. Namjera
  • Jasnoća cilja ili razlike koja se želi postići.
  • Traženje načina da se potrebe i interesi obiju strana integriraju.
  • Učenje iz perspektive drugih i povezivanje različitih perspektive.
  • Kako uključiti energiju druge strane.
 3. Prisutnost s drugima i vještine komuniciranja
  • Asertivno predstavljanje i zadržavanje pažnje.
  • Iznošenje stavova i zauzimanje za svoje ideje.
  • Asertivno traženje.
  • Različitost ljudi: osjećaja, potreba, stavova, stilova.
  • Prilagodbe u stilu komuniciranja.

Predavači: Marija Marelja

Prezentacija zadatka
Pravne osobe (tvrtke)
1.859,00

14.006,64 kn

(PDV uključen)
Fizičke osobe (pojedinci)
1.726,00

13.004,55 kn

(PDV uključen)
Za rane prijave do 15. veljače 2023. godine, odobravamo ukupno 30% popusta na iznos školarine, 20% popusta za ranu prijavu uz dodatnih 10% popusta za avansno plaćanje. Za prijave do 15. ožujka 2023. godine, odobravamo ukupno 20% popusta na iznos školarine, 10% popusta uz dodatnih 10% popusta za avansno plaćanje.

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK
Prijavite se!
ili pošaljite mail na upisi@lspr.hr