Phone: +385 91 612 3725 | info@lspr.hr

Odnosi s javnošću i upravljanje reputacijom

Odnosi s javnošću, kao dvosmjerna komunikacija organizacije između njene unutarnje i vanjske javnosti, danas su jači i potrebniji no ikad.

Stručnjaci za odnose s javnošću postaju ključne figure u vremenima kada je organizacija putem mnogih kanala lako dostupna i na kojima mora slijediti vlastitu komunikacijsku strategiju.

Postizanje međusobnog razumijevanja, podizanje svijesti o organizaciji, kao i ostvarivanje zajedničkih interesa, samo su neke od ključnih točaka prilikom komunikacije s javnošću.

LSPR u svom prepoznatljivom programu, već dugi niz godina okuplja najveće stručnjake u regiji, koji polaznicima na vlastitim primjerima donose nova znanja o radu s medijima, kriznom komuniciranju, ali i novim medijima.

Osim toga, na ovom programu polaznici će naučiti i kako organizirati konferenciju za novinare te kako upravljati reputacijom i brandom.

Praktična nastava obuhvaća i mogućnost stjecanja ključnih vještina koje stručnjak za odnose s javnošću treba posjedovati – kako dati izjavu za televiziju, kako pravilno komunicirati s novinarima te kako ostvariti uspješan javni nastup.

Tijekom programa, polaznici izvršavaju razne zadatke i na taj način stječu i testiraju sva potrebna znanja za diplomu Londonske škole odnosa s javnošću. Diploma je od izuzetnog značaja za stručnjake s područja komuniciranja i potvrda je o stečenim teorijskim i praktičnim znanjima s područja odnosa s javnošću.

Programi na Londonskoj školi za odnose s javnošću certificirani su od strane The CPD Certification Service, vodeće neovisne ustanove za akreditaciju CPD -a koja djeluje u svim sektorima djelatnosti.

POČETAK JESENSKE EDUKACIJE:
12.10.2024.

PREDAVANJA
Predavanja se održavaju subotom
Prvo predavanje od 10 do 13 sati
Drugo predavanje od 14 do 17 sati
Radionice se održavaju uživo na VERN-u

ZAVRŠETAK JESENSKE EDUKACIJE
7.12.2024.

RASPORED JESENSKIH PREDAVANJA

Moduli uključeni u ovaj program

 • Povijest odnosa s javnošću
 • Definicija odnosa s javnošću
 • Odnosi s javnošću kao struka
 • Uloga i odlike stručnjaka za odnose s javnošću
 • Osnove odnosa s javnošću

Predavači: Drenislav Žekić

 • Definiranje strateških odnosa s javnošću
 • Modeli planiranja u upravljanju odnosima s javnošću
 • Strateško planiranje
 • Izbor strategija komuniciranja
 • Izrada komunikacijskih/PR strategija i planova
 • Praktični primjeri komunikacijskih strategija u javnoj upravi i komercijalnim projektima

Cilj modula je osposobiti polaznike za učinkovitu primjenu različitih strategija i alata u upravljanju odnosima s javnošću te ih upoznati s teorijskim i praktičkim temeljima za upravljanje odnosima s javnošću, kako bi se razvila sposobnost primjene teorijskih znanja u praksi. Također, važno je pritom razviti svijest o snazi medija i o važnosti medija za strateško upravljanje odnosima s javnošću.

Predavači: Gordan Turković

 • Osnove odnosa s medijima
 • Izravni, neizravni i reaktivni odnosi s medijima
 • Struktura odnosa s medijima
 • Forme komuniciranja s predstavnicima medija
 • Priprema konferencije za novinare

Predavači: Petar Tanta

 • Pregled društvenih mreža
 • Mediji i društvene mreže
 • Komunikacija na društvenim mrežama
 • Priprema komunikacijskog plana za društvene mreže
 • Definicija KPI-jeva i analiza

Predavači: Krešimir Dominić

 • Upoznavanje s važnošću evaluacije i mjerenja učinkovitosti komunikacije kako u planiranju, tako i provedbi komunikacijskih projekata.
 • Poseban naglasak na načela te razine i metode evaluacije (prosudbena evaluacija, evaluacija rezultata, evaluacija prema postavljenim komunikacijskim SMART ciljevima).
 • Polaznici će biti informirani o AVE metodi evaluacije odnosa s medijima te zašto se ova metoda smatra manipulativnom te savladati Barcelona 2.0 principe evaluacije komunikacije (načela i sedam područja evaluacije).
 • Predavanje će biti ilustrirano studijama slučaja mjerenja učinkovitosti u odnosima s javnošću.

Predavači: Mirela Holy

 • Osnove reputacije
 • Osnove branda
 • PR i upravljanje reputacijom
 • Upravljanje on-line reputacijom
 • Najbolji primjeri reputacijskih strategija

Predavači: John Dalton

Corporate Social Responsibility (CSR) and Environment, Social, and Governance (ESG)

Predavači: John Dalton

Prepoznavanje krize

 • Definicije i polazne pretpostavke
 • Uzroci i tijek krize, ponašanje aktera i medija
 • Percepcija i zbilja

Reputacija i mediji

 • Komuniciranje u krizi
 • Krizni priručnik (plan)
 • Krizni komunikacijski tim
 • Upravljanje komunikacijom
 • Procjena važnosti medija
 • Percepcija javnog nastupa
 • Da i ne u kriznoj komunikaciji (tips&tricks)
 • Offline vs. Online komunikacija

Primjeri dobrog i lošeg kriznog komuniciranja

 • Analiza slučajeva
 • Praktični rad

Predavači: Zoran Pucarić

I. O medijima i novinarskoj etici

 • Utjecaji na medije
 • Zakonski okvir
 • Društvena kretanja
 • Oglašivači
 • Etika i etički prijepori
 • Pravo na ispravak informacije
 • Vrste informacija

II. Zakon o medijima

 • Pravo na ispravak objavljene informacije
 • Pravo na odgovor na objavljenu informaciju
 • Pravo na naknadu nematerijalne štete
 • Prekršajne odredbe

III. Primjena odredbi Zakona o medijima

 • Što se sve može ispraviti
 • Primjeri iz prakse, detaljna analiza koraka i postupanja
 • Zahtjev za objavu ispravka objavljene informacije (demanti)
 • U tiskanom mediju
 • U elektroničkim medijima
 • Zahtjev za objavu odgovora na objavljenu informaciju (reagiranje)
 • U tiskanom mediju
 • U elektroničkim medijima
 • Tužbe u postupcima kada se zahtjeva objava ispravka ili odgovora
 • Detaljan opis postupka, tužba i presuda
 • Naknada nematerijalne štete
 • Sudska praksa i odluke VSRH
 • Ostale zakonske mogućnosti

IV. Praktični rad

 • Razlozi za neudovoljavanje zahtjevu
 • Pisanje zahtjeva za ispravak i odgovora na objavljenu informaciju

Predavači: Zoran Pucarić

 • 5 koraka Employer Brandinga
 • Ciljevi i mjerenje
 • Idealni kandidat
 • Employee Value Proposition
 • Manifestacija EVP
 • Komunikacijski kanali

Predavači: Krešimir Dominić

 • Karakteristike evenata
 • Planiranje evenata
 • Provođenje evenata
 • Analiza, istraživanje, briefiranje, planiranje
 • Primjeri iz prakse

Predavači: Krešimir Dominić

 • Vještine suvremenog PR-ovca – važnost vještine pisanja
 • Kreativno pisanje i storytelling u odnosima s javnošću
 • Novinarski stil pisanja – kada, gdje i kako ga koristimo?
 • Strategija i priča o brandu
 • Brief i pisanje briefa
 • Pisanje priopćenja i demantija – dobri i loši primjeri iz prakse
 • Društvene mreže i blogovi – dobri i loši primjeri iz prakse
 • Najčešće pravopisne i gramatičke pogreške
 • Primjeri briefa, strategije i objave

Predavači: Jadranka Kolić Krželj

 • Cilj je ovoga predavanja pružiti polaznicima što više „alata“ kako bi se pred publikom ili pred kamerom osjećali „kao kod kuće“.
 • U tu svrhu definirat će se pojam retorike, opisati vrste javnih nastupa, ukazati na sredstva uvjeravanja na sadržajnoj i izvedbenoj razini.
 • Uz upute za početno dizajniranje govora i strukturu govora, polaznici će dobiti priliku i sami sastaviti kratak uvjeravajući govor.

Predavači: Davor Stanković

 • U završnom dijelu programa, polaznici će imati priliku pokazati znanja i vještine koje su stekli na predavanjima.
 • Uz osnovne upute za nastup u medijima i davanje izjave za televiziju, polaznici će taj format isprobati i u praksi.
 • Nakon grupnih vježbi za glas i izgovor, svatko će održati prethodno pripremljen kratki uvjeravajući govor i dobiti povratnu informaciju na svoj nastup.

Predavači: Davor Stanković

 • Predavanje se fokusira na jedan specifičan aspekt javne komunikacije, a to je poslovno komuniciranje.
 • Učinkovita poslovna komunikacija pridonosi boljem funkcioniranju tvrtke, bržem rješavanju problema I većoj produktivnosti zaposlenih.
 • Dobra interna komunikacija podrazumijeva uspješno rješavanje konfliktnih situacija, konstruktivno sudjelovanje na sastancima, retorički efektne prezentacije proizvoda, osmišljavanje idejnih rješenja, kritičko slušanje i kreativno razmišljanje.
 • Uspješna interna komunikacija pridonosi uspješnosti same tvrtke, a polaznici će na predavanju uvježbavati specifične elemente govorničkih vještina koje pridonose boljoj poslovnoj komunikaciji (elementi kritičkog slušanja, konstruktivno kritiziranje…)

Predavači: Gabrijela Kišiček

 1. Sigurnost u sebe i doživljaj vlastite moći
  • Asertivni princip: Integrirani osjećaj za sebe I poštivanje drugih.
  • Vjerovanje u poruku i dobrobit obje strane.
  • Snaga koja pokreće ljude.
 2. Namjera
  • Jasnoća cilja ili razlike koja se želi postići.
  • Traženje načina da se potrebe i interesi obiju strana integriraju.
  • Učenje iz perspektive drugih i povezivanje različitih perspektive.
  • Kako uključiti energiju druge strane.
 3. Prisutnost s drugima i vještine komuniciranja
  • Asertivno predstavljanje i zadržavanje pažnje.
  • Iznošenje stavova i zauzimanje za svoje ideje.
  • Asertivno traženje.
  • Različitost ljudi: osjećaja, potreba, stavova, stilova.
  • Prilagodbe u stilu komuniciranja.

Predavači: Marija Marelja

Prezentacija zadatka
Cijena za pravne osobe (tvrtke)
1.400,00

2.000,00 €

neto: 1.600,00 €

*PDV je uračunat u cijenu

Cijena za fizičke osobe (pojedince)
1.295,00

1.850,00 €

neto: 1.480,00 €

*PDV je uračunat u cijenu

Do 31. srpnja 2024. godine, odobravamo 30% popusta na ukupan iznos školarine za rane prijave. Od 1. kolovoza do 31. kolovoza, možete ostvariti 20% popusta, dok za prijave koje pristignu od 1. rujna do 30. rujna, odobravamo 10% popusta na iznos školarine. Moguće je ostvariti dodatan popust od 10 % za avansno plaćanje cijele školarine do 1. listopada 2024.
Prijavite se!
ili pošaljite mail na upisi@lspr.hr