Phone: +385 99 251 55 52 | info@lspr.hr

Odnosi s javnošću i upravljanje reputacijom

Odnosi s javnošću, kao dvosmjerna komunikacija organizacije između njene unutarnje i vanjske javnosti, danas su jači i potrebniji no ikad.

Stručnjaci za odnose s javnošću postaju ključne figure u vremenima kada je organizacija putem mnogih kanala lako dostupna i na kojima mora slijediti vlastitu komunikacijsku strategiju.

Postizanje međusobnog razumijevanja, podizanje svijesti o organizaciji, kao i ostvarivanje zajedničkih interesa, samo su neke od ključnih točaka prilikom komunikacije s javnošću.

LSPR u svom prepoznatljivom programu, već dugi niz godina okuplja najveće stručnjake u regiji, koji polaznicima na vlastitim primjerima donose nova znanja o radu s medijima, kriznom komuniciranju, ali i novim medijima.

Osim toga, na ovom programu polaznici će naučiti i kako organizirati konferenciju za novinare te kako upravljati reputacijom i brandom.

Praktična nastava obuhvaća i mogućnost stjecanja ključnih vještina koje stručnjak za odnose s javnošću treba posjedovati – kako dati izjavu za televiziju, kako pravilno komunicirati s novinarima te kako ostvariti uspješan javni nastup.

Tijekom programa, polaznici izvršavaju razne zadatke i na taj način stječu i testiraju sva potrebna znanja za diplomu Londonske škole odnosa s javnošću. Diploma je od izuzetnog značaja za stručnjake s područja komuniciranja i potvrda je o stečenim teorijskim i praktičnim znanjima s područja odnosa s javnošću.

Programi na Londonskoj školi za odnose s javnošću certificirani su od strane The CPD Certification Service, vodeće neovisne ustanove za akreditaciju CPD -a koja djeluje u svim sektorima djelatnosti.

POČETAK PROLJETNE EDUKACIJE
travanj 2022. godine

PREDAVANJA
Subota, 10:00 - 17:00 sati

PREDAVANJA SE ODRŽAVAJU ONLINE

ZAVRŠETAK PROLJETNE EDUKACIJE
lipanj 2022. godine

Moduli uključeni u ovaj program

 • Povijest odnosa s javnošću
 • Definicija odnosa s javnošću
 • Odnosi s javnošću kao struka
 • Uloga i odlike stručnjaka za odnose s javnošću
 • Osnove odnosa s javnošću

Predavači: Drenislav Žekić

 • Cilj je ovoga predavanja pružiti polaznicima što više „alata“ kako bi se pred publikom ili pred kamerom osjećali „kao kod kuće“.
 • U tu svrhu definirat će se pojam retorike, opisati vrste javnih nastupa, ukazati na sredstva uvjeravanja na sadržajnoj i izvedbenoj razini.
 • Uz upute za početno dizajniranje govora i strukturu govora, polaznici će dobiti priliku i sami sastaviti kratak uvjeravajući govor.

Predavači: Davor Stanković

 • Definiranje strateških odnosa s javnošću
 • Modeli planiranja u upravljanju odnosima s javnošću
 • Strateško planiranje
 • Izbor strategija komuniciranja
 • Izrada komunikacijskih/PR strategija i planova
 • Praktični primjeri komunikacijskih strategija u javnoj upravi i komercijalnim projektima

Cilj modula je osposobiti polaznike za učinkovitu primjenu različitih strategija i alata u upravljanju odnosima s javnošću te ih upoznati s teorijskim i praktičkim temeljima za upravljanje odnosima s javnošću, kako bi se razvila sposobnost primjene teorijskih znanja u praksi. Također, važno je pritom razviti svijest o snazi medija i o važnosti medija za strateško upravljanje odnosima s javnošću.

Predavači: Gordan Turković

 • Osnove odnosa s medijima
 • Izravni, neizravni i reaktivni odnosi s medijima
 • Struktura odnosa s medijima
 • Forme komuniciranja s predstavnicima medija
 • Priprema konferencije za novinare

Predavači: Petar Tanta

 • Definicija krize
 • Utjecaj krize na poslovanje
 • Odnosi s javnošću u vrijeme krize
 • Krizni menadžment
 • Planiranje komunikacije prije krize

Predavači: Zoran Pucarić

 • Zakon o medijima
 • Ispravak netočne informacije
 • Odgovor (reagiranje) na objavljenu informaciju
 • Primjeri iz prakse
 • Pisanje demantija

Predavači: Zoran Pucarić

 • Predavanje se fokusira na jedan specifičan aspekt javne komunikacije, a to je poslovno komuniciranje.
 • Učinkovita poslovna komunikacija pridonosi boljem funkcioniranju tvrtke, bržem rješavanju problema I većoj produktivnosti zaposlenih.
 • Dobra interna komunikacija podrazumijeva uspješno rješavanje konfliktnih situacija, konstruktivno sudjelovanje na sastancima, retorički efektne prezentacije proizvoda, osmišljavanje idejnih rješenja, kritičko slušanje i kreativno razmišljanje.
 • Uspješna interna komunikacija pridonosi uspješnosti same tvrtke, a polaznici će na predavanju uvježbavati specifične elemente govorničkih vještina koje pridonose boljoj poslovnoj komunikaciji (elementi kritičkog slušanja, konstruktivno kritiziranje…)

Predavači: Gabrijela Kišiček

 • Pregled društvenih mreža
 • Mediji i društvene mreže
 • Komunikacija na društvenim mrežama
 • Priprema komunikacijskog plana za društvene mreže
 • Definicija KPI-jeva i analiza

Predavači: Krešimir Dominić

 • Osnove reputacije
 • Osnove branda
 • PR i upravljanje reputacijom
 • Upravljanje on-line reputacijom
 • Najbolji primjeri reputacijskih strategija

Predavači: John Dalton

Executive management

Predavači: John Dalton

 • Upoznavanje s važnošću evaluacije i mjerenja učinkovitosti komunikacije kako u planiranju, tako i provedbi komunikacijskih projekata.
 • Poseban naglasak na načela te razine i metode evaluacije (prosudbena evaluacija, evaluacija rezultata, evaluacija prema postavljenim komunikacijskim SMART ciljevima).
 • Polaznici će biti informirani o AVE metodi evaluacije odnosa s medijima te zašto se ova metoda smatra manipulativnom te savladati Barcelona 2.0 principe evaluacije komunikacije (načela i sedam područja evaluacije).
 • Predavanje će biti ilustrirano studijama slučaja mjerenja učinkovitosti u odnosima s javnošću.

Predavači: Mirela Holy

 • Karakteristike evenata
 • Planiranje evenata
 • Provođenje evenata
 • Analiza, istraživanje, briefiranje, planiranje
 • Primjeri iz prakse

Predavači: Krešimir Dominić

 1. Sigurnost u sebe i doživljaj vlastite moći
  • Asertivni princip: Integrirani osjećaj za sebe I poštivanje drugih.
  • Vjerovanje u poruku i dobrobit obje strane.
  • Snaga koja pokreće ljude.
 2. Namjera
  • Jasnoća cilja ili razlike koja se želi postići.
  • Traženje načina da se potrebe i interesi obiju strana integriraju.
  • Učenje iz perspektive drugih i povezivanje različitih perspektive.
  • Kako uključiti energiju druge strane.
 3. Prisutnost s drugima i vještine komuniciranja
  • Asertivno predstavljanje i zadržavanje pažnje.
  • Iznošenje stavova i zauzimanje za svoje ideje.
  • Asertivno traženje.
  • Različitost ljudi: osjećaja, potreba, stavova, stilova.
  • Prilagodbe u stilu komuniciranja.

Predavači: Barbara Osmec

 • Trendovi na internetu
 • Iskorištavanje trendova
 • Tražilice i PR
 • SEM u PR kampanjama
 • Analiza uspješnosti

Predavači: Miroslav Varga

 • U završnom dijelu programa, polaznici će imati priliku pokazati znanja i vještine koje su stekli na predavanjima.
 • Uz osnovne upute za nastup u medijima i davanje izjave za televiziju, polaznici će taj format isprobati i u praksi.
 • Nakon grupnih vježbi za glas i izgovor, svatko će održati prethodno pripremljen kratki uvjeravajući govor i dobiti povratnu informaciju na svoj nastup.

Predavači: Davor Stanković

Dodjela diploma.
Pravne osobe (tvrtke)
14.000,00kn
(PDV uključen)
Fizičke osobe (pojedinci)
13.000,00kn
(PDV uključen)
Za ranu prijavu do 20. rujna 2021. odobravamo 20% popusta, a za prijavu do 10. listopada 2021. godine odobravamo 10% popusta na iznos školarine. Ukoliko se školarina podmiruje avansno, odobravamo dodatnih 10% popusta. Upisnina u program iznosi 1000 kn i potrebno ju je uplatiti po prihvaćanju ponude, a najkasnije 15 dana od dana izdavanja ponude (upisnina se uračunava u konačnu cijenu). Ostatak školarine potrebno je uplatiti najkasnije do 10. listopada 2021. godine kako bi se ostvario popust za avansno plaćanje.
Prijavite se!
ili pošaljite mail na upisi@lspr.hr