Phone: +385 91 612 3725 | info@lspr.hr

Razvijanje komunikacijskih vještina

Razvijanje komunikacijskih vještina potrebne je za gotovo svako zanimanje i uspješno vladanje komunikacijskim vještinama presudno je za poslovni uspjeh, ali i osobni razvoj. Upravo je tome namijenjen ovaj program koji spaja teoriju i praksu i donosi alate za učinkovito komuniciranje. Polaznici će naučiti koji su osnovni elementi komunikacijskog čina, kako strukturirati govor i kako se pripremiti za uspješnu prezentaciju. Također, uz praktične primjere, naučit će i kako argumentirati, prepoznati smicalice i služiti se retoričkim figurama te usvojiti vještine usavršavanja svojeg glasa i izgovora, kao i vještine neverbalne komunikacije.

Polaznici koji opravdano izostanu s predavanja imaju mogućnost pohađati propušteno predavanje s drugom generacijom polaznika.

Tijekom programa, polaznici izvršavaju razne zadatke i na taj način stječu i testiraju sva potrebna znanja za diplomu Londonske škole odnosa s javnošću. Diploma je od izuzetnog značaja za stručnjake s područja komuniciranja i potvrda je o stečenim teorijskim i praktičnim znanjima s područja komunikacijskih vještina. Komunikacijskom stručnjaku stečena znanja u LSPR školi višestruko olakšavaju svakodnevni posao.

POČETAK JESENSKE EDUKACIJE
12.10.2024

PREDAVANJA
Predavanja se održavaju subotom
Prvo predavanje od 10 do 13 sati
Drugo predavanje od 14 do 17 sati
Radionice se održavaju uživo na VERN-u

ZAVRŠETAK JESENSK EDUKACIJE
23.11.2024.

RASPORED JESENSKIH PREDAVANJA

Moduli uključeni u ovaj program

 • U uvodnom predavanju polaznici se upoznaju s odlikama kvalitetne komunikacije i sastavnicama komunikacijskog čina (pošiljatelj, primatelj, kanal, šum u komunikaciji…).
 • Na dobrim i lošim primjerima različitih oblika komunikacije polaznici usvajaju specifičnosti pojedinih oblika.
 • Drugi dio predavanja odnosi se na komunikacijske stilove.
 • Važnost povratne informacije
 • Polaznici će saznati kojim stilom komuniciraju, naučit će prepoznavati komunikacijske stilove i prilagoditi svoju komunikaciju različitim stilovima.

Predavači: Davor Stanković

 • Definicija reputacije
 • Upravljanje reputacijom
 • Definicija branda
 • Osnovna struktura branda
 • Karakteristike branda

Predavači: Krešimir Dominić

 • Predavanjem se stavlja naglasak na važnost retoričke edukacije koja pridonosi boljem i učinkovitijem samopredstavljanju govornika.
 • Posebna se pozornost posvećuje svakom elementu javnoga govora kojim se to postiže (od glasa i izgovora do vještine argumentacije).
 • Također, daju se upute za pripremu javnoga govora, a na temelju primjera ističu se najčešće pogreške te daju smjernice kako ih izbjeći.
 • Drugi dio predavanja uključuje praktične vježbe snimanja i analiziranja govorničkih improvizacija pri čemu se svaki polaznik upoznaje s vlastitim prednostima i nedostacima te se daju smjernice, upute i savjeti za daljnji rad na usavršavanju komunikacijskih vještina.

Predavači: Gabrijela Kišiček

 • Prije stjecanja iskustva nastupa pred kamerom, polaznici će osvijestiti osnovne elemente govorne izvedbe i napraviti vježbe za glas i izgovor.
 • Uz analizu primjera, definirat će se poželjno I nepoželjno ponašanje pred kamerama.
 • Svaki će se polaznik okušati u davanju kratke izjave za medije nakon čega će uz analizu dobiti upute za poboljšanje svojeg medijskog nastupa.

Predavači: Davor Stanković

 • Upoznavanje s teorijom i praksom planiranja komunikacije, povezanosti poslovnog planiranja s planiranjem komunikacije kao i načinima izrade komunikacijskih planova i strategija.
 • Naglasak na ulogu planiranja komunikacije u integriranim komunikacijama.
 • Polaznici će izraditi nacrt komunikacijskog plana s posebnim naglaskom na razradu komunikacijskih alata s kojima se integriraju ciljane javnosti u konkretne komunikacijske aktivnosti organizacije te osmišljavanjem sinergije između različitih komunikacijskih aktivnosti.

Predavači: Gordan Turković

 • Načini rješavanja konflikta.
 • Pregovarački stilovi.
 • Pozicijsko pregovaranje.
 • Principijelno pregovaranje.
 • Tehnike pregovaranja.

Predavači: Danijel Bićanić

U današnje vrijeme kada su ljudi okruženi mnoštvom tekstova i poruka, a glavni izvori informacija su se promijenili, potrebno je naučiti razliku i svladati tehnike različitih vrsta komuniciranja u pisanom obliku.Kako pisati da do svih dopre poruka? Koja je razlika između pisanja za tiskane i web medije? Kako komuniciraju novinari, kako PR-ovci, a kako tvrtke? Kako uopće doznati što ljude zanima i onda prema tome napisati tekst?Između ostalog, predavanje sadrži sljedeće točke:
 • Što je copywriting, a što content writing?
 • Kako saznati što publika želi pročitati?
 • Savjeti za pisanje i oblikovanje tekstova, s fokusom na online medije.
 • Primjeri iz prakse.

Predavači: Sara Grepo

 • Karakteristike dobrih govornika
 • Elementi učinkovite prezentacije
 • Prezentacija u funkciji uvjeravanja
 • Odgovaranje na pitanja slušatelja
 • Značaj pripreme za uspješnost prezentacije

Predavači: Gabrijela Kišiček

 • Asertivnost kao stil ponašanja, komuniciranja i surađivanja
 • Razlike asertivnog, agresivnog, neasertivnog i pasivno-agresivnog stila
 • Osobna razina asertivnosti i područja za povećanje asertivnosti
 • Kako se asertivno zauzeti za sebe, izražavati svoje stavova i ideje, iskazati neslaganje i reći “ne”
 • Vježbaonica asertivnosti – rad na situacijama polaznika

Predavači: Marija Marelja

 • Percepcija u javnosti određuje uspješnost govornika (političara, poslovnog čovjeka…), a ona je dominantno određena načinom na koji se govornik ponaša u medijima. Imidž u javnosti stvara se putem medija.
 • Mediji su kanal kojim govornik komunicira s javnošću, a koji ima svoje zakonitosti, pravila I načela.
 • Na predavanju se svladavaju ta načela (izjava za medije, gostovanje u studiju, sudjelovanje na tribinama, konferencijama za medije…) te se na temelju analize dobrih i loših primjera stječe znanje o uspješnom medijski posredovanom komuniciranju (elektronički mediji, pisani mediji, društvene mreže).
 • Polaznici i sami, na temelju naučenog, osmišljavaju i izvode jedan od medijskih nastupa.

Predavači: Gabrijela Kišiček

1. Definiranje konteksta:
 • Prostor i vrijeme
 • Tko je vaša ciljana publika?
 • Iskustvo koje vaša ciljana publika treba i želi
2. Poruka koji želite prenijeti:
 • Koji utjecaj želite ostvariti?
 • Koju poruku želite poslati?
3. Poslovna slika - Alatnica:
 • Poslovna slika koju želite pokazati/predstaviti kroz odijevanje
 • Što treba poručiti vaš govor tijela - kako se to radi
 • Što treba proizvesti vaš glas

Predavači: Gabrijela Karamatić

 • Predavanje se fokusira na jedan specifičan aspekt javne komunikacije, a to je poslovno komuniciranje.
 • Učinkovita poslovna komunikacija pridonosi boljem funkcioniranju tvrtke, bržem rješavanju problema I većoj produktivnosti zaposlenih.
 • Dobra interna komunikacija podrazumijeva uspješno rješavanje konfliktnih situacija, konstruktivno sudjelovanje na sastancima, retorički efektne prezentacije proizvoda, osmišljavanje idejnih rješenja, kritičko slušanje i kreativno razmišljanje.
 • Uspješna interna komunikacija pridonosi uspješnosti same tvrtke, a polaznici će na predavanju uvježbavati specifične elemente govorničkih vještina koje pridonose boljoj poslovnoj komunikaciji (elementi kritičkog slušanja, konstruktivno kritiziranje…)

Predavači: Gabrijela Kišiček

 • Što je osobnost?
 • Povijest proučavanja ljudske osobnosti.
 • Kako osobnost utječe na međusobnu, timsku i organizacijsku komunikaciju?
 • Četiri osnovna tipa osobnosti i njihove karakteristike.
 • Prednosti i slabosti pojedinog tipa osobnosti.
 • Govor tijela. glas i riječi koje koriste pojedini tipovi osobnosti.
 • Obuća, odjeća i ostali kriteriji koji nam pomažu prepoznati pojedini tip.
 • Kako pojedini tipovi osobnosti reagiraju na stres?
 • Kako prodavati i komunicirati s određenim tipom osobnosti?
 • Koji poslovi i aktivnosti odgovaraju pojedinom tipu osobnosti?

Predavači: Davor Bilman

 • Upoznavanjem različitih retoričkih vrsta polaznici će proširiti područje primjene razvijenih komunikacijskih vještina.
 • U ovom dijelu poseban naglasak stavlja se na prigodne govore.
 • Uz analizu primjera svečanih prigodnih govora, opisat će se preporučljivi elementi koji se odnose na sadržaj i na izvedbu.
 • U praktičnom dijelu predavanja, polaznici će održati kratak prigodni govor.

Predavači: Davor Stanković

Dodjela diploma.
Cijena za pravne osobe (tvrtke)
1.330,00

1.900,00 €

neto: 1.520,00 €

*PDV je uračunat u cijenu

Cijena za fizičke osobe (pojedince)
1.225,00

1.750,00 €

*PDV je uračunat u cijenu

neto: 1.400,00 €

Do 31. srpnja 2024. godine, odobravamo 30% popusta na ukupan iznos školarine za rane prijave. Od 1. kolovoza do 31. kolovoza, možete ostvariti 20% popusta, dok za prijave koje pristignu od 1. rujna do 30. rujna, odobravamo 10% popusta na iznos školarine. Moguće je ostvariti dodatan popust od 10 % za avansno plaćanje cijele školarine do 1. listopada 2024.
Prijavite se!
ili pošaljite mail na upisi@lspr.hr