Phone: +385 99 251 55 52 | info@lspr.hr

Razvijanje komunikacijskih vještina

Razvijanje komunikacijskih vještina potrebne je za gotovo svako zanimanje i uspješno vladanje komunikacijskim vještinama presudno je za poslovni uspjeh, ali i osobni razvoj. Upravo je tome namijenjen ovaj program koji spaja teoriju i praksu i donosi alate za učinkovito komuniciranje. Polaznici će naučiti koji su osnovni elementi komunikacijskog čina, kako strukturirati govor i kako se pripremiti za uspješnu prezentaciju. Također, uz praktične primjere, naučit će i kako argumentirati, prepoznati smicalice i služiti se retoričkim figurama te usvojiti vještine usavršavanja svojeg glasa i izgovora, kao i vještine neverbalne komunikacije.

Polaznici koji opravdano izostanu s predavanja imaju mogućnost pohađati propušteno predavanje s drugom generacijom polaznika.

Tijekom programa, polaznici izvršavaju razne zadatke i na taj način stječu i testiraju sva potrebna znanja za diplomu Londonske škole odnosa s javnošću. Diploma je od izuzetnog značaja za stručnjake s područja komuniciranja i potvrda je o stečenim teorijskim i praktičnim znanjima s područja komunikacijskih vještina. Komunikacijskom stručnjaku stečena znanja u LSPR školi višestruko olakšavaju svakodnevni posao.

POČETAK EDUKACIJE
Proljeće 2022. godine

Moduli uključeni u ovaj program

 • U uvodnom predavanju polaznici se upoznaju s odlikama kvalitetne komunikacije i sastavnicama komunikacijskog čina (pošiljatelj, primatelj, kanal, šum u komunikaciji…).
 • Na dobrim i lošim primjerima različitih oblika komunikacije polaznici usvajaju specifičnosti pojedinih oblika.
 • Drugi dio predavanja odnosi se na komunikacijske stilove.
 • Važnost povratne informacije
 • Polaznici će saznati kojim stilom komuniciraju, naučit će prepoznavati komunikacijske stilove i prilagoditi svoju komunikaciju različitim stilovima.

Predavači: Davor Stanković

 • Predavanjem se stavlja naglasak na važnost retoričke edukacije koja pridonosi boljem i učinkovitijem samopredstavljanju govornika.
 • Posebna se pozornost posvećuje svakom elementu javnoga govora kojim se to postiže (od glasa i izgovora do vještine argumentacije).
 • Također, daju se upute za pripremu javnoga govora, a na temelju primjera ističu se najčešće pogreške te daju smjernice kako ih izbjeći.
 • Drugi dio predavanja uključuje praktične vježbe snimanja i analiziranja govorničkih improvizacija pri čemu se svaki polaznik upoznaje s vlastitim prednostima i nedostacima te se daju smjernice, upute i savjeti za daljnji rad na usavršavanju komunikacijskih vještina.

Predavači: Gabrijela Kišiček

 • Prije stjecanja iskustva nastupa pred kamerom, polaznici će osvijestiti osnovne elemente govorne izvedbe i napraviti vježbe za glas i izgovor.
 • Uz analizu primjera, definirat će se poželjno I nepoželjno ponašanje pred kamerama.
 • Svaki će se polaznik okušati u davanju kratke izjave za medije nakon čega će uz analizu dobiti upute za poboljšanje svojeg medijskog nastupa.

Predavači: Davor Stanković

 • Upoznavanje s teorijom i praksom planiranja komunikacije, povezanosti poslovnog planiranja s planiranjem komunikacije kao i načinima izrade komunikacijskih planova i strategija.
 • Naglasak na ulogu planiranja komunikacije u integriranim komunikacijama.
 • Polaznici će izraditi nacrt komunikacijskog plana s posebnim naglaskom na razradu komunikacijskih alata s kojima se integriraju ciljane javnosti u konkretne komunikacijske aktivnosti organizacije te osmišljavanjem sinergije između različitih komunikacijskih aktivnosti.

Predavači: Mirela Holy

1. Sigurnost u sebe i doživljaj vlastite moći
 • Asertivni princip: Integrirani osjećaj za sebe I poštivanje drugih
 • Vjerovanje u poruku i dobrobit obje strane
 • Snaga koja pokreće ljude…
2. Namjera
 • Jasnoća cilja ili razlike koja se želi postići.
 • Traženje načina da se potrebe i interesi obiju strana integriraju.
 • Učenje iz perspektive drugih i povezivanje različitih perspektive.
 • Kako uključiti energiju druge strane.
3. Prisutnost s drugima i vještine komuniciranja
 • Asertivno predstavljanje i zadržavanje pažnje.
 • Iznošenje stavova i zauzimanje za svoje ideje.
 • Asertivno traženje.
 • Različitost ljudi: osjećaja, potreba, stavova, stilova.
 • Prilagodbe u stilu komuniciranja.

Predavači: Nina Gotal Škacan

U današnje vrijeme kada su ljudi okruženi mnoštvom tekstova i poruka, a glavni izvori informacija su se promijenili, potrebno je naučiti razliku i svladati tehnike različitih vrsta komuniciranja u pisanom obliku.Kako pisati da do svih dopre poruka? Koja je razlika između pisanja za tiskane i web medije? Kako komuniciraju novinari, kako PR-ovci, a kako tvrtke? Kako uopće doznati što ljude zanima i onda prema tome napisati tekst?Između ostalog, predavanje sadrži sljedeće točke:
 • Što je copywriting, a što content writing?
 • Kako saznati što publika želi pročitati?
 • Savjeti za pisanje i oblikovanje tekstova, s fokusom na online medije.
 • Primjeri iz prakse.
 • Načini rješavanja konflikta.
 • Pregovarački stilovi.
 • Pozicijsko pregovaranje.
 • Principijelno pregovaranje.
 • Tehnike pregovaranja.

Predavači: Nina Gotal Škacan

 • Karakteristike dobrih govornika
 • Elementi učinkovite prezentacije
 • Prezentacija u funkciji uvjeravanja
 • Odgovaranje na pitanja slušatelja
 • Značaj pripreme za uspješnost prezentacije

Predavači: Gabrijela Kišiček

 • Percepcija u javnosti određuje uspješnost govornika (političara, poslovnog čovjeka…), a ona je dominantno određena načinom na koji se govornik ponaša u medijima. Imidž u javnosti stvara se putem medija.
 • Mediji su kanal kojim govornik komunicira s javnošću, a koji ima svoje zakonitosti, pravila I načela.
 • Na predavanju se svladavaju ta načela (izjava za medije, gostovanje u studiju, sudjelovanje na tribinama, konferencijama za medije…) te se na temelju analize dobrih i loših primjera stječe znanje o uspješnom medijski posredovanom komuniciranju (elektronički mediji, pisani mediji, društvene mreže).
 • Polaznici i sami, na temelju naučenog, osmišljavaju i izvode jedan od medijskih nastupa.

Predavači: Gabrijela Kišiček

1. Definiranje konteksta:
 • Prostor i vrijeme
 • Tko je vaša ciljana publika?
 • Iskustvo koje vaša ciljana publika treba i želi
2. Poruka koji želite prenijeti:
 • Koji utjecaj želite ostvariti?
 • Koju poruku želite poslati?
3. Poslovna slika - Alatnica:
 • Poslovna slika koju želite pokazati/predstaviti kroz odijevanje
 • Što treba poručiti vaš govor tijela - kako se to radi
 • Što treba proizvesti vaš glas

Predavači: Barbara Osmec

 • Što je osobnost?
 • Povijest proučavanja ljudske osobnosti.
 • Kako osobnost utječe na međusobnu, timsku i organizacijsku komunikaciju?
 • Četiri osnovna tipa osobnosti i njihove karakteristike.
 • Prednosti i slabosti pojedinog tipa osobnosti.
 • Govor tijela. glas i riječi koje koriste pojedini tipovi osobnosti.
 • Obuća, odjeća i ostali kriteriji koji nam pomažu prepoznati pojedini tip.
 • Kako pojedini tipovi osobnosti reagiraju na stres?
 • Kako prodavati i komunicirati s određenim tipom osobnosti?
 • Koji poslovi i aktivnosti odgovaraju pojedinom tipu osobnosti?

Predavači: Davor Bilman

 • Predavanje se fokusira na jedan specifičan aspekt javne komunikacije, a to je poslovno komuniciranje.
 • Učinkovita poslovna komunikacija pridonosi boljem funkcioniranju tvrtke, bržem rješavanju problema I većoj produktivnosti zaposlenih.
 • Dobra interna komunikacija podrazumijeva uspješno rješavanje konfliktnih situacija, konstruktivno sudjelovanje na sastancima, retorički efektne prezentacije proizvoda, osmišljavanje idejnih rješenja, kritičko slušanje i kreativno razmišljanje.
 • Uspješna interna komunikacija pridonosi uspješnosti same tvrtke, a polaznici će na predavanju uvježbavati specifične elemente govorničkih vještina koje pridonose boljoj poslovnoj komunikaciji (elementi kritičkog slušanja, konstruktivno kritiziranje…)

Predavači: Gabrijela Kišiček

13.
Upravljanje reputacijom i stvaranje osobnog branda
 • Definicija reputacije
 • Upravljanje reputacijom
 • Definicija branda
 • Osnovna struktura branda
 • Karakteristike branda
 • Upoznavanjem različitih retoričkih vrsta polaznici će proširiti područje primjene razvijenih komunikacijskih vještina.
 • U ovom dijelu poseban naglasak stavlja se na prigodne govore.
 • Uz analizu primjera svečanih prigodnih govora, opisat će se preporučljivi elementi koji se odnose na sadržaj i na izvedbu.
 • U praktičnom dijelu predavanja, polaznici će održati kratak prigodni govor.

Predavači: Davor Stanković

Dodjela diploma.
Pravne osobe (tvrtke)
13.000,00kn
(PDV uključen)
Fizičke osobe (pojedinci)
12.000,00kn
(PDV uključen)
Za ranu prijavu do 15. ožujka 2022. godine odobravamo 20% popusta, a za prijavu do 15. travnja 2022. godine odobravamo 10% popusta na iznos školarine. Ukoliko se školarina podmiruje avansno, odobravamo dodatnih 10% popusta. Upisnina u program iznosi 1000 kn i potrebno ju je uplatiti po prihvaćanju ponude, a najkasnije 15 dana od dana izdavanja ponude (upisnina se uračunava u konačnu cijenu). Ostatak školarine potrebno je platiti najkasnije do 15. travnja 2022. godine kako bi se ostvario popust za avansno plaćanje.
Prijavite se!
ili pošaljite mail na upisi@lspr.hr