Phone: +385 91 612 3725 | info@lspr.hr

Usavršavanje prezentacijskih vještina

Naučite kako uspješno pripremiti i izvesti prezentaciju

Prezentacijske vještine jedne su od najvažnijih poslovnih vještina koje se u modernom načinu poslovanja traže od zaposlenika, a potrebne su prilikom izvođenja prezentacije kako bi kod slušatelja izazvali zainteresiranost, informirali ga i u konačnici potaknuli na akciju. Što je prezentacija bolje pripremljena, učinkovitije izvedena, bit će i uspješnija, a poznato je kako uspješnost prezentacije utječe na uspješnost posla u cjelini.

Kome je namijenjen program?
Program je namijenjen tvrtkama, organizacijama, timovima, managerima i voditeljima, profesionalcima, svima koji žele naučiti kako na jasan i zanimljiv način prezentirati svoje poslovne ideje i zamisli.

• Organizacije (in house treninzi)          • Individualci (na upit)

Ciljevi programa
Cilj programa je usvojiti znanja i usavršiti prezentacijske vještine. Kako bi prezentacija bila uspješna važni su i sadržaj i izvedba. Polaznici će na programu naučiti kako privući i zadržati pozornost slušatelja, kako strukturirati prezentaciju i učiniti je logičnom, koherentnom i lakšom za praćenje. Uz to, polaznicima će se dati smjernice za što učinkovitiju izvedbu prezentacije, osnove neverbalne komunikacije, odnosno osnove prepoznavanja ključnih neverbalnih znakova i govornika, ali i slušača te će se polaznici sami okušati u vježbama govorne izvedbe i govorne fluentnosti.
Po završetku radionice svi polaznici će dobiti feedback predavača u pismenom obliku s opisom govorničkih prednosti i eventualnih nedostataka za svakog polaznika ponaosob.

Predavači:
Davor Stanković
Davor Stanković profesor je fonetike i engleskog jezika i književnosti. Govorni je trener, učitelj govora i govorništva, komunikacijski stručnjak i konzultant. Nakon više od 10 godina rada u Službi za jezik i govor HRT-a, gdje je pripremao televizijske i radijske govornike (novinare, voditelje, spikere) za nastup u medijima., 2017. pokreće vlastiti posao – RETOR.

Gabrijela Kišiček
Zaposlena na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predaje više kolegija na fakultetima, nositeljica je kolegija Retorika na Katoličko bogoslovnom fakultetu u Đakovu, članica je stručnog vijeća i predavač na Poslijediplomskom studiju hrvatske kulture, autorica knjige i preko 30 znanstvenih i stručnih radova, održava čitav niz radionica i stručnih predavanja u suradnji s brojnim institucijama te je zaposlena 10 godina kao stručna suradnica za govor na Novoj TV.

DATUM POČETKA PROGRAMA:
Edukacija se organizira prema potrebama polaznika

TRAJANJE PROGRAMA:
10 sati (dvodnevna edukacija)

CIJENA PROGRAMA:
Cijena na upit

Moduli uključeni u ovaj program

 • kako započeti
 • kako razraditi
 • kako zaključiti
 • razlikovanje slabih i jakih argumenata
 • retoričke taktike postizanja uvjerljivosti
 • kako poboljšati vještine kritičkog slušanja, a što vodi do jačanja argumentacijskih i polemičkih vještina i anticipiranja mogućih prigovora prezentaciji
 • uvježbavanje govorničke improvizacije i govorne fluentnosti korištenjem modalnih izraza
 • kako neverbalno poduprijeti sadržaj
 • kako prepoznati znakove dosade, indiferentnosti, neslaganja kod slušača
 • osnove vizualne retorike
 • kako reagirati na prigovore, sadržajno i verbalno
 • kako se nositi s provokativnim pitanjima
 • kako samopouzdano izvesti prezentaciju
 • kako izbjegavati poštapalice, zastajkivanja i zamuckivanja
 • kako jezično efektno i govorno elegantno prezentirati sadržaj
 • korištenje vrednota govornog jezika s ciljem postizanja veće ekspresivnosti
 • polaznici izvode prezentacije
Prijavite se!
ili pošaljite mail na upisi@lspr.hr