Otvoreni upisi za proljetne edukacije

Londonska škola za odnose s javnošću otvorila je rane prijave za proljetne online edukacije koje počinju 23. travnja 2022. godine.

Online programi:

1. Odnosi s javnošću i upravljanje reputacijom.
2. Social Media Marketing

Za ranu prijavu do 15. ožujka 2022. godine odobravamo 20% popusta, a za prijavu do 15. travnja 2022. godine odobravamo 10% popusta na iznos školarine. Ukoliko se školarina podmiruje avansno, odobravamo dodatnih 10% popusta. Upisnina u program iznosi 1000 kn i potrebno ju je uplatiti po prihvaćanju ponude, a najkasnije 15 dana od dana izdavanja ponude (upisnina se uračunava u konačnu cijenu). Ostatak školarine potrebno je platiti najkasnije do 15. travnja 2022. godine kako bi se ostvario popust za avansno plaćanje.

Prijaviti se možete na mail info@lspr.hr ili ispunjavanjem obrasca prijave koji se nalazi na dnu stranice.
    Podaci iz forme za prijavu prikupljaju se isključivo za potrebe organizacije edukacije (to uključuje izdavanje ponuda i računa, evidenciju prisustva na edukaciji i izdavanje certifikata) i brišu se nakon isteka 5 godina od završetka edukacije. Više informacija o tome kako skupljamo, obrađujemo i štitimo Vaše osobne podatke dostupne u našim Pravilima Privatnosti