24. ožujka 2014.

LSPR predavači: Drenislav Žekić

U ovoj seriji objava na blogu imat ćete priliku upoznati naše predavače na LSPR Diploma programu: Odnosi s javnošću i upravljanje reputacijom. Nakon intervjua s našom predavačicom Vlatkom Škorić, koja u Londonskoj školi za odnose s javnošću predaje modul Etika i mediji, nastavljamo s Drenislavom Žekićem, koji predaje uvodni modul Uvod u odnose s javnošću: Kako učiti… Pročitaj više