Upute, tehnički i opći uvjeti za izvođenje i sudjelovanje na online/hibridnoj edukaciji

UPUTE ZA ONLINE/HIBRIDNU EDUKACIJU:

• 7 dana prije početka online/hibridne edukacije, na adrese e-pošte, navedene prilikom prijave na edukaciju, Organizator će dostaviti poveznicu (link) za online platformu koja će se koristiti tijekom izvođenja nastave, a na koju se obavezno priključiti važećom mail adresom.
• Sudionici pristupaju online predavanjima putem poveznica koje će biti objavljene na odabranoj online platformi najkasnije dan prije početka predavanja.
• Organizator će snimiti sva online predavanja, o čemu će na početku predavanja obavijestiti sve uključene sudionike. Snimke ustupamo isključivo na zahtjev polaznika koji je potrebno podnijeti prilikom obavještavanja Organizatora o nemogućnosti prisustvovanja predavanju, a bit će dostupne 3 dana nakon održanog predavanja.
• Prezentacije predavača kao i zadaci za polaznike bit će postavljene na odabranoj online platformi po završetku predavanja, a najkasnije 7 dana od dana izvođenja predavanja.
• Prijavom na online ili hibridnu edukaciju sudionici prihvaćaju Opće uvjete.

TEHNIČKI UVJETI ZA SUDJELOVANJE:

• Stabilna internetska veza
• Aktivna mail adresa
• Praćenje online predavanja moguće je putem računala, pametnog telefona ili tableta, sa slušalicama ili zvučnikom
• Mikrofon i web kamera su obvezni – od sudionika koji prate online predavanja očekuje se sudjelovanje za koje je potreban mikrofon i web kamera.
• Instalirana aplikacija ZOOM na uređaju s kojeg će se pratiti online predavanja
• Ako do sada niste koristili aplikaciju ZOOM, preporučujemo da ju isprobate za video sastanak barem dan prije

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA:

Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između Londonske škole za odnose s javnošću (dalje: Organizator) i naručitelja koji se prijavljuje za pristup određenoj online ili hibridnoj edukaciji (dalje: Naručitelj).
1. Organizator zadržava pravo izmjene platforme za izvođenje online nastave ovisno o potrebama, a u svrhu osiguravanja bolje kvalitete izvođenja online nastave.
2. Naručitelj prihvaća sudjelovanje na online ili hibridnoj edukaciji u skladu s uvjetima navedenim u oglasu za online ili hibridnu edukaciju, pravilno popunjenom i pravodobno dostavljenom prijavnicom objavljenom na mrežnim stranicama Organizatora ili drugim digitalnim medijima.
3. Organizator pridržava pravo ne prihvatiti prijavnicu u slučaju postojanja opravdanih razloga. U tom će slučaju Naručitelj biti obaviješten u najkraćem mogućem roku.
4. Naknada za pristup online ili hibridnoj edukaciji (dalje: Upisnina) uključuje sudjelovanje jedne osobe na edukaciji (dalje: Sudionik).
5. Naručitelj se obvezuje Upisninu uplatiti unaprijed na račun Organizatora u skladu s primljenom ponudom. Naručitelj plaća Upisninu isključivo prema primljenom predračunu/ponudi.
6. Naručitelj može odustati od prijave, o čemu treba obavijestiti Organizatora najkasnije 3 radna dana prije početka događaja. O odustajanju je potrebno obavijestiti Organizatora putem elektroničke pošte na adresu anja@lspr.hr, pri čemu je u naslovu potrebno navesti ”Obavijest o odustajanju od online/hibridne edukacije”. U tom slučaju Organizator se obvezuje vratiti svotu uplaćene Upisnine.
7. Ako prijavljeni Sudionik nije u mogućnosti sudjelovati na edukaciji, Naručitelj može zamijeniti prijavljenog Sudionika, najkasnije 24 sata prije početka edukacije.
8. Organizator se obvezuje poslati Naručitelju podatke za sudjelovanje na online ili hibridnoj edukaciju najkasnije dan prije početka edukacije. Podaci za sudjelovanje sadržavaju link za pristup odabranoj platformi za izvođenje nastave i ostale potrebne informacije za sudjelovanje na online ili hibridnoj edukaciji. Informacije za sudjelovanje šalju se isključivo na adresu elektroničke pošte Sudionika koja je navedena u prijavnici, osim ako to nije drugačije dogovoreno. Linkove za pristup online predavanjima i ostale podatke može koristiti samo osoba prijavljena kao Sudionik i strogo je zabranjeno dijeljenje tih podataka.
9. Organizator zadržava pravo da u slučaju potrebe ili više sile promijeni vrijeme održavanja online edukacije. U tom će slučaju Organizator u najkraćem mogućem roku obavijestiti Naručitelja.
10. U slučaju tehničkih poteškoća koje se mogu javiti prilikom održavanja online edukacije kod Organizatora, Organizator se obvezuje produljiti trajanje online predavanja na kojem su se javite poteškoće ili ponoviti online predavanje. Organizator ne odgovara za tehničke poteškoće koje se mogu javiti kod Naručitelja.
11. Naručitelju i Sudioniku strogo se zabranjuje dijeljenje i umnožavanje materijala sa online edukacije, snimanje online edukacije te uporaba ostalih načina kojim bi se omogućilo praćenje online edukacije osobama koje nisu prijavljeni Sudionici online edukacije.
12. Organizator u skladu s odredbom čl. 10. Pravilnika o zaštiti osobnih podataka voditelja obrade ima legitimni interes za obradu osobnih podataka kupaca u marketinške svrhe za prodaju svojih usluga. Organizator obrađuje prikupljene osobne podatke i njima se koristi isključivo u svrhu obavljanja svoje gospodarske aktivnosti. Organizator zadržava pravo snimanja online edukacije i jamči da audiovizualne materijale obrađuje i njima se koristi u svrhu legitimnog interesa te da ih neće upotrebljavati u druge svrhe.
13. Naručitelj prijavom na online ili hibridnu edukaciju prihvaća ove Opće uvjete.