Odnosi s javnošću kao profesija katkad imaju krizu identiteta i unatoč tome što se bave reputacijom, često su u krizi svoje reputacije. Mnogi zamišljaju posao PR profesionalca kao iznimno glamurozan posao, pun blještavila i predivnih večera.  Naravno, odnosi s javnošću imaju glamurozan prikaz, posebice u odnosima s medijima, no iza svih tih svjetala i kamera nalazi se vrlo analitički i strateški posao.

Dobar PR

Sigurno ste se susreli s uzrečicom “Dobar glas daleko se čuje, loš još dalje“. Tako je i u slučaju PR-a. Dobar je PR onaj koji se ocjenjuje kada neka organizacija ili pojedinac imaju krizno stanje. Sav glamur nestaje u kriznoj situaciji i tada dolazi do izražaja kvalitetno komuniciranje i upravljanje krizom. Dobar PR-ovac osoba je koja ima iznimne analitičke sposobnosti te često s upravama tvrtki sudjeluje u strategiji razvoja za budućnost.

Nekoliko je definicija odnosa s javnošću, odnosno onoga što ta profesija predstavlja. Česta definicija odnosa s javnošću je:

Odnosi s javnošću su upravljanje komunikacijama organizacije s njezinim javnostima. Cilj odnosa s javnošću njegovanje je odnosa s odgovornim osobama koje čine okruženje organizacije radi pridobivanja potpore njezinim ciljevima te izgradnje povjerenja i ugleda (reputacije). Odnosi s javnošću su disciplina komunikologije, a često su i potporna funkcija u marketingu. Odnosi s javnošću primjenjuju informativne i persuazivne oblike komunikacije.

Druga definicija govori o tome da su odnosi s javnošću vještine razmjena informacija između osoba ili organizacije i javnosti. Često je u privatnom sektoru cilj odnosa s javnošću da komunicira poruku za javnost, investitore, zaposlenike, partnere ili medije za koje smatraju da su od važnosti za njihov rad. Odnosi s javnošću često djeluju kroz priopćenja za medije, konferencije za novinare, krizno komuniciranje, odnose s medijima i slično.

Kolege iz Londona postavili su nekoliko pitanja za koja se smatra da si trebate postaviti prije bavljenja odnosima s javnošću:

1. Jeste li zainteresirani za odnose s javnošću (iako nema glamura)?

2. Možete li funkcionirati pod pritiskom? Kakav utjecaj na vas imaju krizne situacije? Zadržavanje mirnoće iznimno je važno.

3. Kakvi ste u poslovnim odnosima? Jeste li komunikativni?

4. Uz komunikativnost, tu je i sposobnost pisanja i demantiranja. Posjedujete li te osobine?

Ako ste i dalje zainteresirani, te su neki odgovori pozitivni, Londonska škola za odnose s javnošću ima nekoliko programa edukacije kako bi PR profesionalci mogli steći nova znanja ili bi oni potpuno novi u ovoj profesiji stekli kvalitetna znanja za obavljanje posla odnosa s javnošću. Preporučujemo LSPR Diploma program: “Odnosi s javnošću i upravljanje reputacijom”.

Odnosi s javnošću promijenili su se u posljednje vrijeme, a na profesionalcima zaposlenima u odnosima s javnošću je da stječu nova znanja i iskustva. Primjerice, društvene mreže su imale utjecaj na odnose s javnošću što smo opisali u našem blogu “Odnosi s javnošću u doba društvenih mreža“.

Za ovu objavu na blogu zaslužni su kolege iz LSPR Worldwide i kolegica Denise Watson.

Ako imate pitanja, javite nam se na info@localhost ili Facebook: www.facebook.com/lspr.croatia i twitter.com/LSPRCroatia.